Els tres gran tipus de traducció

Quan es vol dur a terme la traducció d’un text, hi ha diferents tipus de traductors que es poden elegir. Entre les opcions, tothom sap que la tecnologia ha revolucionat aquest camp incloent plataformes tan potents com Google i les milers d’apps que poblen internet.

Per exemple, qui no ha utilitzat mai el Google Translate per esbrinar ràpidament el significat d’una paraula o realitzar una traducció senzilla d’una oració? O qui no ha instal·lat algun cop una aplicació al seu mòbil que, en combinació amb la càmera del dispositiu, identifica textos i els tradueix sobre la imatge directament?

A escala domèstica, la tecnologia aporta immediatesa a un cost pràcticament nul. Tanmateix, la precisió encara té un llarg camí per recórrer. Si bé la intel·ligència artificial (IA) proporciona grans avenços al món de la traducció, quan es tracta de textos més complexos, encara es necessita l’aportació humana.

Tipus de traductor

En un món on mai no es para de produir contingut, com es pot traduir de forma eficient i en un temps adequat a les circumstàncies? Avui, es pot optar per 3 tipus de traductor, segons el cas i les necessitats: la traducció humana tradicional, la traducció automàtica i la postedició.

Traducció humana

La traducció a càrrec de professionals encara és l’opció principal per a les empreses que desitgen obtenir un text meta de qualitat. En aquest context és fonamental la capacitació del professional, la seva formació i el grau d’implicació i coneixement en la cultura nadiua del text.

Com sempre, un dels principals hàndicaps a què s’enfronten els traductors és el temps disponible, l’habitual imposició dels terminis d’entrega. La tecnologia està contribuint a difuminar aquest problema a través de sistemes que permeten treballar a diferents traductors en el mateix projecte, de forma simultània, amb textos digitals que s’aboquen a una única plataforma. Aquestes eines acceleren el procés de traducció de forma notable i eficient.

Quan un traductor humà rep un text ha d’interpretar, mitjançant una anàlisi prèvia, tots els possibles significats de cada una de les frases que componen el text d’una forma minuciosa i exhaustiva. Per poder dur a terme aquesta tasca el professional ha d’estar format en la llengua d’origen i de destí per controlar la semàntica i la gramàtica del text i poder adaptar-lo dins d’un marc cultural adequat.

Generalment, quan el traductor s’enfronta a un text, ha de ser cap de solucionar certs problemes que són recurrents al moment de traduir:

  • gramaticals: la gramàtica dels diferents idiomes amb què es treballa és el recurs principal per a construir de forma adequada cada una de les frases que componen un text;
  • semàntics: el sentit o la interpretació dels signes lingüístics com són els símbols, les paraules o les expressions;
  • culturals: les expressions i vocabulari típics del país de la llengua d’origen i de destí;
  • sintàctics: les relacions de concordança i jerarquia entre les paraules quan s’agrupen i conformes oracions;
  • intencionals: la intenció del text que es tradueix per a interpretar-lo. Per exemple, quan tens una frase irònica o amb humor;
  • idiomàtics: tots els idiomes tenen paraules o expressions que generalment no es poden traduir de forma literal. Per tant, el traductor ha de saber la intenció de l’autor i mantenir el significat de l’expressió en l’idioma meta.

Traducció automàtica

Els traductors automàtics faciliten la vida diària de moltes persones, tant en qüestions quotidianes com professionals, perquè poden resoldre dubtes lingüístics i enunciats simples.

El model de traducció automàtica neuronal (NMT en anglès) permet augmentar la productivitat, millorar la coherència i reduir costos. Aquest sistema està compost per una xarxa neuronal artificial que estableix connexions entre paraules que se solen associar. Per això, els motors de traducció automàtica poden processar milions de paraules per hora i fer traduccions bastant precises en gairebé qualsevol idioma.

De totes maneres, encara que aquesta mena de traducció es torni cada cop més intel·ligent, encara està molt lluny d’assolir la mateixa qualitat que el treball d’un traductor professional, ja que els sistemes automàtics tradueixen de forma mecànica i tècnica i no tenen en compte, per exemple, l’aspecte emocional o la intencionalitat dels textos (humor, sarcasme, etc.)

Sense anar més lluny, si traduïm a Google Translate, «ropa vieja» en relació amb el nom del plat originari de les Illes Canàries compost per carn desfilada, el traductor automàtic ho tradueix per «old clothes». Aquesta traducció literal no té en compte el context ni la intenció cultural de la frase. En conseqüència, s’obté una traducció errònia que necessita que un traductor humà la revisi. Així doncs, es pot dir que la tecnologia és una gran ajuda per al traductor humà, però no el substitueix.

Postedició

La postedició és el procés de revisió d’una traducció feta inicialment per sistemes automàtics, a càrrec d’un traductor humà especialitzat o posteditor.

Aquest procediment consisteix tant a corregir errors gramaticals, ortogràfics i terminològics com a garantir la transmissió precisa del significat general del text. Per exemple, en el cas dels documents científics, és necessària la transmissió fidel del concepte, perquè si bé les eines de traducció automàtica basades en la IA i en l’aprenentatge automàtic són eficaces, encara cometen errors amb la polisèmia o no distingeixen entre els diferents àmbits d’especialització.

A més, és fonamental que els professionals que duen a terme aquesta tasca coneguin perfectament el context que envolta cada text i les connotacions culturals que poden quedar amagades en una primera traducció automàtica.

Quin tipus de traducció cal utilitzar?

Hi ha àmbits en què és indispensable la traducció a mans d’un professional. Per exemple, quan es tracta de textos mèdics i científics especialitzats, ja que demanen gran precisió i serietat en la traducció. També es necessita un traductor humà en la transcreació de textos publicitaris i de marketing, en què predomina la creativitat sobre la literalitat.

Tanmateix, hi ha altres tipus de textos en els quals predominen els tecnicismes i les estructures repetitives que els motors de traducció automàtica poden localitzar i traduir amb facilitat. Mentre que la postedició és útil, per exemple, en els casos en què es compta amb un pressupost acotat per traduir textos senzills amb gran extensió.

El futur de les agències de traducció

Tot indica que les eines de traducció automàtica continuaran millorant i serviran per ajudar a la feina a les agències de traducció i interpretació. És a dir, no es tracta de rebutjar aquesta metodologia de treball, sinó d’adaptar-la cohesionant la traducció automàtica i la traducció humana.

Malgrat que les eines tecnològiques milloren constantment, això no vol dir que el resultat final sigui millor que el d’un traductor humà. Per això, la reelaboració i revisió posterior feta per un professional és indispensable per unificar conceptes i solucionar aquests erros comesos per la intel·ligència artificial.

Conclusió

En un món on mai no es para de produir contingut, com es pot traduir de forma eficaç i eficient i en un temps raonable? Hi ha diferents opcions per cobrir la velocitat, qualitat i rendibilitat dels costos: traducció automàtica, traducció humana i postedició.

En qualsevol dels tres casos, la traducció és un camp fascinant de desenvolupament de tècniques y processos nous al servei d’una societat cada cop més transversal, multicultural i multicontextual.

L’important és saber quan utilitzar una modalitat o l’altra segons les necessitats i el context. També cal tenir en compte que, si bé el desenvolupament de la intel·ligència artificial intenta eliminar les fronteres lingüístiques existents, els serveis de les agències de traducció i interpretació són fonamentals si es busca qualitat, precisió i serietat al resultat.

El servei de traducció i edició de sanscrit està a càrrec de traductors i editors experts, professionals experimentats i qualificats, amb les competències i l’experiència necessàries per garantir la qualitat final dels treballs. A més, la nostra agència de traducció treballa amb estreta col·laboració amb els seus clients per garantir que els resultats estiguin a l’altura de les necessitats i expectatives.


Necessites una traducció professional?

Necessites un traductor nadiu especialitzat? Busques un traductor tècnic professional? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net