Traducció

Comunica't sense limitacions

Traducció

Treballem amb tot tipus de textos i registres. Confidencialitat, rapidesa, especialització en tots els llenguatges tècnics i pressupostos immediats.

Interpretació

Disposem d'intèrprets amb gran experiència en assistència telefònica o presencial en reunions, compareixença a videoconferències i traducció simultània.

Redacció

La comunicació és l'eix de l'activitat empresarial i del negoci; per això un bon redactor és imprescindible per aconseguir la qualitat necessària.

Revisió

Facilitem la revisió de documents i la correcció d'ortografia i puntuació, sintaxis i morfologia, coherència i cohesió i adequació al llenguatge tècnic.

Calidad

Ponemos a vuestra disposición un equipo de profesionales expertos. Trabajamos de forma continua para asegurar la mejor calidad.

Confidencialidad

Vuestros documentos estarán protegidos. Tenemos contratos de confidencialidad adaptados a todas las necesidades.

Compromiso

Nos comprometemos a respetar plazos, simplificar los trámites, proteger los documentos y aceptar sugerencias.

Precio

Realizamos presupuestos de forma inmediata. Aplicamos descuentos por volumen de palabras y por fidelidad.

Contacta'ns per més informació

Desitges més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?