Traducció Química

Necessites un traductor nadiu tècnic amb experiència en el sector químic?
Busques un traductor científic per traduir el teu document tècnic?

Agència de traducció especialitzada

La indústria química està sotmesa a un estricte compliment normatiu. Aquest fet és comprensible per l'enorme quantitat de productes destinats al consum o a l'ús professional que es generen avui dia i en la fabricació dels quals es fan servir processos químics. La traducció professional és especialment rellevant per a qualsevol empresa del sector químic, ja que necessitarà traslladar a altres idiomes gran quantitat de documentació altament sensible.

Els desafiaments de la traducció química professional

El sector químic és un clar exemple de cooperació internacional entre el sector públic i el privat. En la nostra vida quotidiana, és fàcil trobar multitud d'articles produïts o tractats en plantes químiques mitjançant diferents procediments. Alguns exemples són els hidrocarburs, els elements de la construcció, els plàstics o els aliments.

Les empreses que intervenen en la producció o el tractament d'aquests articles i altres productes acaben formant un enorme mercat on es creen milers de llocs de feina i on també es veuen implicades les entitats governamentals. Aquest escenari provoca la generació de grans quantitats de documentació, quasi sempre destinada a les empreses públiques i privades de diferents països.

Els textos susceptibles de traduir-se en el sector químic poden ser patents que continguin algun tractament o procés de producció innovador. També existeix una enorme indústria al voltant del refinatge de petroli, extret i processat a plantes repartides per tot el món. En aquesta indústria, que posa de manifest la sinergia existent entre els governs i les empreses d'enginyeria, es generen diversos documents que és necessari traduir.

Altres exemples de textos propis del sector químic que solen necessitar una traducció a altres idiomes són els informes toxicològics, els informes de desviaments, les fitxes de dades de seguretat dels materials, els escenaris d'exposició o els resums de característiques dels productes.

El paper del traductor professional especialitzat en química

La química és una disciplina que es diferencia per tenir un vocabulari molt específic, així com multitud d'àmbits d'aplicació. La documentació que es genera en aquesta disciplina pot versar sobre el tractament dels derivats del petroli cru, els processos de mineria, de manufactura d'aliments o els controls de processos i de qualitat. En conseqüència, es pot endevinar amb facilitat la gran quantitat de disciplines diferents que poden arribar a concórrer en un únic document.

El traductor o l'agència que s'encarreguin dels projectes de traducció química no només han de conèixer les particularitats de cada un dels seus àmbits d'aplicació, sinó que han d'estar familiaritzats amb el format dels documents i entendre l'ús final dels textos per adaptar les expressions que hi apareguin a les exigències del destinatari.

Ateses aquestes exigències, el perfil de traductor recomanat és el d'un professional internacional expert en la matèria: un traductor dels que col·laboren amb una agència com sanscrit.

Articles relacionats - Traducció química

Demana el teu pressupost de traducció

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Desitgeu més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?

Àrees de la indústria química