Traducció Màrqueting

Necessites un traductor nadiu especialitzat en màrqueting?
Busques a un traductor per traduir i localitzar els teus continguts publicitaris?

Agència de traducció especialitzada

La traducció professional de textos propis de l'àmbit del màrqueting i publicitat és fonamental per a tota aquella empresa que es vulgui expandir al mercat internacional. La seva importància rau en el fet que l'estratègia de generació de demanda és tan important com saber adaptar el contingut dels fullets promocionals, els llocs web, els blogs o les publicacions a xarxes socials als idiomes parlats a les regions on la marca es vol expandir.

Els reptes de la traducció de màrqueting

Quan una empresa es llança a cercar noves oportunitats de negoci, necessita fer un esforç important de generació de demanda. Tant la captació de clients nous com la retenció i fidelització dels clients existents requereixen:

  • Estudiar el mercat de manera exhaustiva per segmentar el públic objectiu.
  • Crear campanyes publicitàries, aplicant grans dosis de creativitat.

Aquests dos esforços cobren més sentit si es volen cercar noves vetes de negoci en els mercats estrangers. Per aconseguir aquest objectiu, serà necessari aplicar estratègies de localització de textos a les traduccions realitzades amb la finalitat d'expressar el seu contingut a través d'un llenguatge que resulti adequat per al públic objectiu.

De fet, qualsevol traductor o agència experts en màrqueting saben que hi ha expressions, al·lusions o conceptes que no convé fer servir a segons quins països. Cada cultura té les seves peculiaritats i una fórmula que pot funcionar en un territori podria fins i tot estar mal vista en un altre. Per tant, la localització, més que una recomanació, és quasi una obligació a l'hora de traduir textos relacionats amb el sector de la publicitat.

El paper del traductor professional en el màrqueting i la publicitat

El traductor internacional que s'hagi de fer càrrec de la traducció de continguts orientats a la publicitat i el màrqueting haurà de conèixer els aspectes culturals propis del país on es vulgui llançar una determinada campanya, precisament per garantir que les expressions traduïdes no tinguin significats no desitjats en l'idioma d'arribada.

Així mateix, la localització de textos publicitaris també implica un procés de rebranding o reconstrucció de marca, és a dir, la tasca de recrear eslògans o noms de marca per evitar confusions o malentesos per part del públic objectiu. I és que hi ha determinades expressions o paraules que canvien completament de significat en segons quins idiomes o cultures.

Per il·lustrar aquesta realitat amb alguns exemples, n'hi ha prou amb analitzar alguns noms d'automòbils que, per motius evidents, o no s'arribaren a comercialitzar a Espanya o no van tenir una gran popularitat. És el cas del Nissan Moco, el Ford Corrida, el Mitsubishi Pajero o el Lancia Marica. Resulta difícil imaginar que una agència de màrqueting espanyola hagi llançat aquests noms comercials.No és així?

El traductor professional expert en màrqueting que col·labora amb sanscrit coneix aquests detalls culturals i és conscient de la importància de donar als textos publicitaris un enfocament adequat, sempre adaptant-los als hàbits lingüístics dels països on es vulgui expandir un negoci.

Articles relacionats - Traducció Màrqueting

Demana el teu pressupost de traducció

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Desitgeu més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?

Exemples de traducció de màrqueting