Traducció Veterinària

Necessites a un traductor veterinari?
Busques una traductora especialitzada en veterinària?

Agència de traducció especialitzada

La traducció veterinària és una branca de la traducció mèdica centrada en la salut dels animals. L'existència d'una gran quantitat de productes d'origen animal destinats al consum fa que el sector veterinari sigui un sector molt crític, amb una incidència realment significativa sobre la salut de les persones.

La importància de la traducció professional veterinària

La majoria de les persones consumim amb certa freqüència algun producte derivat de l'explotació ramadera o avícola. El control sanitari al qual està sotmesa aquesta producció és molt estricte, precisament per garantir la salut pública. Quant a això, existeix una normativa internacional molt estricta.

I és que els animals són susceptibles de contraure malalties que posarien en perill la vida de multitud d'exemplars, amb les consegüents pèrdues econòmiques per a l'empresa responsable de la seva explotació. A més, podrien tenir conseqüències molt greus per a les persones, com passa amb les zoonosis (de virus, bacteris, paràsits o protozous) o les intoxicacions (per ingesta d'aliments contaminats per algun d'aquests patògens).

D'altra banda, en els documents veterinaris hi podem trobar informació molt sensible que, en cas de no traduir-se correctament, podria ocasionar una cascada de conseqüències perilloses per a la salut. Poden servir d'exemple els certificats d'obtenció de productes agroalimentaris, els programes que asseguren la innocuïtat dels aliments, els historials mèdics o els assajos clínics.

El perfil del traductor professional expert en veterinària

Els projectes de traducció veterinària s'han d'encarregar a un traductor o a una agència que conegui a la perfecció el vocabulari tècnic propi d'aquest camp i que sàpiga treballar de manera adequada amb documentació de contingut altament sensible.

D'altra banda, el fet de ser molt precís a l'hora de traduir (quelcom no negociable en aquest sector) no implica necessàriament aconseguir un text llegible per al públic. De vegades, el traductor veterinari haurà d'adequar les expressions utilitzades per facilitar la comprensió de l'escrit final per part del destinatari. Aquest és precisament un dels majors reptes de la traducció científica.

El perfil ideal de traductor veterinari és el d'un traductor internacional amb grans coneixements de bioquímica i medicina animal. També ha de ser coneixedor dels formats i estructures dels documents que utilitzen les diferents autoritats i organismes governamentals que vetllen pel compliment de la normativa sanitària. En resum, el professional ideal per ocupar-se de projectes de traducció relacionats amb la veterinària és un traductor dels que col·laboren amb una agència com sanscrit.

Articles relacionats - Traducció veterinària

Demana el teu pressupost de traducció

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Desitgeu més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?

Tipus de traducció veterinària: