Traducció Mèdica

Necessites un traductor nadiu especialitzat en medicina?
Busques un traductor mèdic per a les traduccions del teu projecte?

Agència de traducció especialitzada

Poques disciplines professionals a escala internacional presenten la complexitat i la criticitat de la medicina. Les característiques del seu llenguatge específic i la seva incidència directa en la salut pública fan que la traducció professional tingui una rellevància especial en l'àmbit mèdic.

Per què és tan important la traducció mèdica?

Tots els professionals que treballen en els camps de les ciències de la vida i de la salut tenen una gran responsabilitat. Els continguts que es generen contenen informació altament sensible i, a causa d'això, una interpretació incorrecta d'aquestes dades podria tenir conseqüències molt greus. Per tant, la traducció mèdica es caracteritza per ser precisa, clara i veraç.

En l'àmbit de la documentació mèdica existeixen multitud d'estàndards i protocols d'estil i format. En conseqüència, l'agència de traducció dedicada al sector mèdic ha de conèixer les normes pròpies de tots els tipus de documents i respectar-les sempre a les seves traduccions.

A més, la traducció mèdica s'ha d'enfrontar a un altre repte exigent: encara que el públic que demana aquestes traduccions domini cap llenguatge específic, és responsabilitat del traductor atorgar la màxima claredat possible al text final. No serveix de molt un document perfectament traduït d'acord amb les normes si el pacient no entén res d'allò que llegeix.

El paper del traductor mèdic professional

Els projectes de traducció mèdica els ha d'abordar una agència o un traductor internacional que tingui un coneixement profund de cada especialització. Només aquest perfil de traductor pot interpretar correctament el llenguatge tècnic dels textos de l'àmbit de la medicina, on hi ha molta polisèmia i molts falsos amics (false friends).

Així mateix, el traductor ha de conèixer les normes d'estil pròpies de cada tipus de document:

  • En els assajos clínics, una coma mal posada o un error en la nomenclatura de les unitats de mesura pot provocar retards importants en l'acceptació de l'estudi.
  • Les autoritats sanitàries podrien rebutjar una sol·licitud de patent d'un medicament si el text no s'ajusta als paràmetres que requereix la llei.
  • Els textos divulgatius, si bé han d'incloure informació veraç i precisa, s'han de traduir fent servir un llenguatge més planer i proper perquè, precisament, l'escrit final compleixi amb la seva finalitat.

El traductor o l'empresa que treballin en aquests projectes han de saber distingir l'objectiu de cada traducció i adaptar-se al registre i a les normes dels destinataris, vetllant sempre per respectar la terminologia pròpia de cada àrea de la medicina. En resum, es requereix un traductor dels que col·laboren amb una agència com sanscrit.

Articles relacionats - Traducció mèdica

Demana el teu pressupost de traducció

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Desitgeu més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?

Exemples de traducció mèdica