Traducció Industrial

Necessites un traductor tècnic nadiu per al teu projecte?
Busques un traductor especialitzat en el sector industrial?

Agència de traducció especialitzada

El sector industrial és l'avantsala de la immensa majoria dels productes dedicats tant al consumidor final com al subministrament de les empreses. La indústria manufacturera té un pes enorme en pràcticament totes les economies del món. Per això, la traducció professional té un paper molt important en aquesta indústria, ja que dona resposta a l’obertura de les empreses manufactureres a l’àmbit internacional.

Els reptes de la traducció industrial

Encara que la producció artesanal (manual) es caracteritzi per la seva gran qualitat i alt nivell de detall, la producció industrial és essencial per al creixement de l'economia. Les empreses han de tenir infraestructures suficients per cobrir una demanda a gran escala. Si no, no podrien créixer, ni molt menys expandir-se a mercats estrangers.

Una de les principals dificultats de la traducció industrial és el seu caràcter multidisciplinari. El traductor s'enfrontarà a una terminologia específica, relacionada amb les matèries primeres o els productes acabats propis d'aquest sector.

A més, independentment d'allò que es fabriqui, els processos de producció tenen les seves pròpies denominacions, termes i tipus de documents associats. Malgrat que els entorns industrials siguin complexos per definició, la necessitat documental no sorgeix només d'aquesta complexitat, sinó també de l'estricte compliment normatiu al qual solen estar subjectes.

D'altra banda, els destinataris habituals d'aquestes traduccions són els propis fabricants, que necessiten traslladar a diferents idiomes elements com processos operatius, manuals tècnics o d'instruccions, fins i tot informes sobre salut, medi ambient o seguretat en el treball.

Alguns exemples de sectors on té sentit la traducció industrial són els següents:

El paper del traductor professional a la traducció industrial

Perquè una agència o traductor internacional abordin amb èxit un projecte de traducció relacionat amb el sector manufacturer, han de conèixer bé els detalls de la indústria a la qual opera l'empresa que necessiti els seus serveis de traducció.

El traductor professional ideal per treballar amb textos propis de l'àmbit industrial ha de dominar la traducció tècnica i conèixer amb profunditat els detalls dels diversos processos de producció que se segueixen en els entorns industrials. Així mateix, el professional hauria de conèixer les particularitats de cada un dels sectors propis de l'activitat industrial.

Per acabar, serà necessari que el traductor o l'agència coneguin els detalls legals propis de cada activitat industrial, ja que també serà necessari traduir els documents oficials que les autoritats exigeixen als fabricants. En resum, s'ha de comptar amb un traductor dels que col·laboren amb una agència com sanscrit.

Articles relacionats - Traducció industrial

Demana el teu pressupost de traducció

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Desitges més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?

Tipus de traduccions industrials: