Altres interpretacions

Necessites un intèrpret jurat o mèdic?
Busques un servei d’interpretació remota per a una videoconferència multilingüe?

Agència d’interpretació

Altres tipus d’interpretació:

Interpretació jurada

La interpretació jurada és un servei especialitzat que s’usa en entorns legals i judicials. Els intèrprets jurats són professionals certificats que tenen el coneixement lingüístic i jurídic necessari per traduir de manera precisa i confiable durant procediments legals, com audiències, declaracions i judicis. Aquests intèrprets garanteixen la confidencialitat i la precisió de les traduccions, cosa que resulta crucial per garantir una comunicació efectiva i justa al sistema legal.

Interpretació mèdica

La interpretació mèdica és un servei essencial en l’àmbit de la salut que facilita la comunicació entre metges, pacients i altres professionals sanitaris que parlen diferents idiomes. Els intèrprets són experts en termes mèdics i tècnics, i asseguren que la informació es transmeti i s’entengui plenament durant consultes, tractaments, cirurgies i altres contextos mèdics.

Interpretació remota

La interpretació remota és un servei que utilitza tecnologia avançada per proporcionar interpretació en temps real a través de plataformes de telecomunicació, com telefonia o videoconferència. Aquest enfocament permet la comunicació efectiva entre persones que es troben en diferents ubicacions geogràfiques i que necessiten traducció instantània.

Traducció a la vista

La traducció a la vista és un servei d’interpretació que implica la traducció oral immediata d’un text imprès o manuscrit. Els intèrprets que fan la traducció a la vista tenen la capacitat de llegir, entendre i traduir ràpidament el contingut al moment, cosa que permet una comunicació fluida en situacions en què es necessita una traducció instantània.

Articles relacionats - Altres interpretacions

Programa la teva interpretació

Desitges més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?