Qui és el traductor jurat o intèrpret jurat?

Qui és el traductor jurat o intèrpret jurat?

La traducció professional ha adquirit un rol cada vegada més important que no es limita a un sol àmbit. En aquest sentit, un traductor jurat i un intèrpret jurat són dues figures professionals de la traducció que en Espanya compten amb formació especialitzada i posseeixen un profund coneixement d’almenys dos idiomes. Ara bé, quina diferència existeix entre les dues figures?

Què és un intèrpret jurat?

Un intèrpret jurat és aquella persona que de manera professional pot donar veracitat a allò que es tradueix oralment d’un idioma a un altre. És a dir, que posseeix la capacitat de traduir verbalment el que s’està dient en un idioma. L’intèrpret pot intervenir en l’anomenada interpretació consecutiva en la qual tradueix el que pronuncia un orador. En el cas de l’intèrpret jurat, aquest intervé en processos de traducció de notaries o en administracions governamentals, la interpretació de les quals és jurada amb el seu segell i signatura.

Funcions i objectius de l’intèrpret jurat

La funció principal de l’intèrpret jurat és traduir verbalment un discurs d’un idioma a un altre. Com s’ha mencionat en el paràgraf anterior, en intervenir en processos notarials o governamentals, la seva interpretació és jurada sota segell i signatura. Així mateix, en Espanya la interpretació jurada depèn exclusivament d’un organisme: el Ministeri d’Afers Exteriors.

Què és un traductor jurat?

Encara que el terme sigui similar, el traductor jurat és una figura diferent de l’intèrpret jurat. El traductor és una persona que de manera professional pot traduir amb veracitat i certificar la traducció per escrit d’un idioma a un altre. Per descomptat, de la mateixa manera que en el cas de l’intèrpret, ser traductor jurat requereix un coneixement profund d’almenys dos idiomes per a poder certificar la traducció de manera òptima. Explicat d’una altra forma, el segell i la signatura del traductor jurat autentifica la traducció escrita d’un contingut determinat de qualsevol document oficial.

Funcions i objectius del traductor jurat

La funció i l’objectiu principal d’un traductor jurat professional és certificar la traducció per escrit de qualsevol tipus de document oficial. Mitjançant la signatura i el segell del traductor en qüestió, es certifica la veracitat del text traduït.

Com es diferència un intèrpret jurat d’un traductor jurat?

La principal diferència entre un intèrpret jurat i un traductor jurat és que mentre que l’intèrpret certifica una traducció verbal, el traductor acredita la traducció escrita. Allò que tenen en comú ambdues figures és que el seu àmbit de treball es desenvolupa entorn de documents oficials, com documents corporatius o contractuals, en àmbits notarials o de les administracions governamentals o acadèmiques. És a dir, en termes oficials, institucionals o corporatius.

Com arribar a ser traductor jurat o oficial?

Com bé s’ha esmentat, per a ser traductor o intèrpret jurat es necessita formació. A Espanya, els requisits per a ser-ho és que es disposi de nacionalitat espanyola o bé d’un Estat membre de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu, que la persona sigui major d’edat i que pugui acreditar que té el coneixement i la formació necessària. La Oficina d’Interpretació de Llengües convoca un examen cada cert temps que consta de tres proves: una prova de cribratge, tres exercicis de traducció escrita i un examen final oral. Així mateix, l’Oficina d’Interpretació de Llengües és dependent del Ministeri d’Afers Exteriors i, per a accedir a l’examen, s’ha d’estar en disposició d’un títol espanyol de Graduat o Llicenciat Universitari. En cas de ser el títol estranger, aquest s’haurà d’homologar.

Quant costa contractar un intèrpret o traductor jurat?

Contractar un professional de la interpretació o de la traducció jurada té un cost determinat. És usual que el preu de la traducció jurada es determini en relació amb el nombre de pàgines o la quantitat de contingut a traduir. Per a documents com certificats acadèmics o documents personals com la partida de naixement, matrimoni o defunció, el preu sol ser inferior als 100 €. Això no obstant, el preu pot ser variable dependent del contingut a traduir, de la seva extensió i de l’idioma d’origen. Es recomana consultar-ho amb el professional.

Trobar un intèrpret o traductor jurat a Espanya

Abans de decidir buscar a un intèrpret o traductor jurat a Espanya, s’han de tenir en compte alguns factors. Encara que aquests no siguin funcionaris públics, sí que comptem amb una certificació oficial que s’ha de comprovar abans de contractar a un professional. La validesa dels intèrprets i traductors jurats es concedeix per idiomes. Per a trobar a un intèrpret o traductor jurat professional a Espanya, es pot consultar la llista oficial en la web del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, sempre tenint en compte la data d’actualització de la llista.


Necessites una interpretació o traducció jurada?

Necessites un traductor jurat que atorgui validesa legal a la traducció dels teus documents oficials? Busques una traductora jurada per presentar un document oficial a l’administració pública? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net