Revisió de textos originals

La credibilitat va lligada a la correcció lingüística.
Si tenim en compte el temps i l’esforç que es dedica en redactar un text, és fonamental donar també valor al rigor lingüístic, ja que, si l’objectiu és arribar a un públic ampli, la correcció lingüística del text hauria de ser una de les premisses més importants. Això només s’aconsegueix gràcies a la revisió per part d’un expert de la llengua que en garanteixi la qualitat. Un text amb errades gramaticals o ortogràfiques, o sense cohesió ni adequació, pot perjudicar la imatge de la vostra empresa de cara al públic.

Demana la teva revisió

Desitges més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?