És necessari preparar un text abans de traduir-lo?

Per què és tan interessant preparar un document original abans d’enviar-l’hi al traductor? Aquesta acció comporta importants beneficis i avantatges per les agències de traducció i només requereix 5 senzills passos.

Quines són les fases per les quals passa un text des que arriba a una agència de traducció fins que el client rep la versió traduïda del mateix? La gran majoria pensa que el procés és molt senzill, perquè conceben a les empreses de traducció com simples mediadores o missatgeries entre el client i el traductor. Per a molts, aquestes entitats s’ocupen únicament d’enviar el text original al traductor i d’entregar la traducció al client. D’aquesta concepció es deriva la idea que el traductor és l’únic que treballa amb el document en llengua original i, després, produeix un document idèntic a aquest, però escrit en una determinada llengua meta.

Les empreses de traducció no són simples mediadores entre el traductor i el client. Hi ha una altra tasca molt important de la que s’ocupen: la preparació prèvia d’un document abans d’enviar-li-ho al traductor.

Això no obstant, un text original no passa únicament per les 3 fases descrites: recepció, traducció i entrega. Per contra, hi ha un altre pas del qual s’encarreguen les agències de traducció que quasi ningú coneix: la preparació prèvia del document que ha enviat el client per a la seva traducció. Tal com es pot observar, aquesta tasca s’ha de realitzar just abans d’enviar-li el text al traductor, però… què s’ha de fer exactament? Existeixen 5 senzills passos que et permetran deixar un text perfectament llest per a la seva posterior traducció per part d’un professional. 1. Especificar quin és el públic objectiu del text meta En primer lloc, és necessari indicar-li al traductor l’idioma al qual s’ha de traduir un document. A més, resulta molt útil determinar la zona geogràfica exacta a la qual va destinada una traducció, ja que la llengua d’aquest lloc pot presentar alguns trets propis i distintius que s’han de tenir en compte a l’hora de traduir un determinat text. Les diferències regionals que pot presentar un idioma no són determinats quan es treballa amb material tècnic: escrits mèdics o científics. Això no obstant, sí que ho són en tractar amb documents legals o de marketing, atès que la cultura, el lèxic regional i/o dialecte del públic meta pot donar lloc a diverses interpretacions molt dispars d’un mateix text. Així mateix, hi ha certes divergències quant al sistema de mesura, la moneda, el vestuari, la religió, els aliments, etc. pròpies de diverses nacions que s’han de tenir molt en compte a l’hora de traduir. L’objectiu del traductor és transmetre la informació relacionada amb aquests camps d’una forma que resulti correcta i comprensible per als receptors de la llengua meta. 2. Indicar la data d’entrega de la traducció Si ja has establert una data límit perquè se t’entregui la traducció d’un text, una bona estratègia consisteix a treballar cap a darrere, és a dir, calcular el temps que necessitaràs per preparar els documents a traduir i sumar-li les hores o dies que trigarà el traductor a terminar i entregar el text meta. A aquest còmput cal afegir-li una mica més de temps extra amb la finalitat de resoldre problemes inesperats. En cas de no haver-li assignat un traductor a un determinat material. És interessant que demanis pressupost a diversos professionals molt abans que finalitzi el termini d’entrega que has establert i que els preguntis a cadascun quant temps trigarien a terminar la traducció d’aquest material. D’aquesta manera pots escollir al traductor que més s’adeqüi a les teves necessitats i requisits, així com als del client final. Cal destacar que, si ja has preparat els documents a traduir amb antelació, el professional encarregat de fer-lo et podrà indicar amb major precisió quina serà la data d’entrega del seu treball.

3. Escollir el format d’arxiu més adequat Alhora que sol·licites pressupost a diversos traductors, és important que els preguntis amb quina mena d’arxius solen treballar i manegen millor. Normalment, els documents de Word funcionen molt bé, ja que són editables. No obstant això, els PDF no ho són i, per això, solen donar problemes a l’hora de convertir-los en altre tipus de document de text editable amb els quals puguin treballar els traductors. A més, s’ha de tenir en compte el format amb el qual vols que se’t retorni una traducció i proporcionar-li al professional la guia d’estil que ha de seguir a l’hora de treballar. No totes les guies d’estil funcionen entre llengües massa diferents entre si (ex. anglès-mandarí o anglès-japonès). Per tant, has de pensar en quin format de text és més convenient enviar-li el material original al traductor. 4. Proporcionar un glossari i una guia d’estil Resulta molt útil enviar-li un glossari i una guia d’estil als diversos traductors que estan treballant en un projecte gran. Així mateix, si detectes que els clients et solen demanar la traducció de textos d’una mateixa temàtica o molt similar a una sèrie de llengües determinades, és interessant proporcionar als empleats encarregats de preparar els documents originals per a la seva traducció la guia d’estil i el glossari creats per l’agència. La mencionada guia d’estil permetrà que tots els materials traduïts presentin una clara coherència i consistència quant a la gramàtica, la puntuació, el registre i el vocabulari emprats. 5. Revisar el material original Tots els professionals revisen les seves traduccions una o dues vegades abans d’enviar-les-hi a l’agència de traducció que les va sol·licitar. És important tenir molt present el fet que si revises a fons un text original abans d’enviar-l’hi al traductor, és molt probable que aquest accepti el teu encàrrec. Cal destacar que les errates, faltes d’ortografia, l’estil pobre o els errors gramaticals són aspectes lingüístics que no hauria de corregir un professional de la traducció. A més, un text complex i difícil d’entendre provocarà que el traductor faci moltes preguntes per a poder entendre-ho i, en conseqüència, traduir-lo correctament. Això alentirà en gran manera el seu treball.

No pots esperar que un traductor sàpiga com vols que sigui una determinada traducció, sinó que has d’indicar-s’ho amb detall per evitar possibles errors relacionats amb una comunicació deficient i reduir el termini d’entrega d’un text meta.

En definitiva, no pots esperar que un traductor sàpiga exactament com vols que sigui una determinada traducció. Com més subjectiu sigui el material a traduir o més gran sigui el seu volum, més important resulta preparar-lo per endavant. D’aquesta manera, s’evitaran possibles errors que pugui cometre el traductor a conseqüència d’una comunicació deficient o pobre amb l’agència i, a més, es reduirà significativament el temps que aquest professional necessita per a terminar una traducció.


Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
María Soria
info+msoria@sanscrit.net

Es filóloga inglesa, editora y traductora inglés-español. Apasionada de la escritura, tiene amplios conocimientos en corrección de textos en español y traducción literaria, humanística y jurídica. Ha traducido y autopublicado en Amazon varios relatos breves. En sanscrit, se ocupa del marketing.