l’ICEX i la seva relació amb les empreses de traducció

l’ICEX i la seva relació amb les agències de traducció

Què és ICEX España Exportación e Inversiones?

L’ICEX (Institut Espanyol de Comerç Exterior) és una entitat pública empresarial d’àmbit nacional la finalitat principal de la qual és la promoció i el foment de la internacionalització de les empreses espanyoles i, a més a més, l’atracció d’inversors exteriors a Espanya. La pàgina web oficial de la institució és www.icex.es. L’ICEX treballa conjuntament amb les principals organitzacions empresarials, Cambres de Comerç i agrupacions sectorials que engloben el teixit empresarial espanyol per identificar les necessitats de les petites i mitjanes empreses (PIMES) i desenvolupar estratègies que permetin la seva consolidació en els mercats internacionals. També compta amb un Consell d’Orientació Estratègica, presidit per la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme. Aquest consell està format per 23 vocals de prestigi reconegut i experiència en l’àmbit de la internacionalització que col·laboren en la definició de les línies d’actuació de l’entitat. L’ICEX abraça tota la cadena de valor pròpia dels sectors que conformen l’economia del país; dissenya programes, realitza activitats i presta serveis orientats i, a la vegada, adaptats a les empreses espanyoles, d’acord amb el sector en el qual operen i la seva dimensió, grau d’internacionalització i emplaçament i l’àmbit geogràfic dels mercats de destí. Tanmateix, contribueix a la creació d’una imatge exterior positiva del nostre país a través d’empreses, serveis i marques que col·laboren de forma publicoprivada i institucional. Això permet crear sinergies i potenciar la capacitat d’internacionalització de l’economia nacional i el suport de l’empresa espanyola a l’exterior.

Com s’aconsegueix començar a exportar?

Perquè un negoci pugui començar a operar en el mercat exterior, l’ICEX ofereix una Guia de serveis per a la Internacionalització. Aquest document proporciona unes quantes eines en línia que permeten analitzar el potencial exportador d’una empresa, informar-se sobre els tràmits i documents bàsics necessaris per a la seva internacionalització, elaborar un pla d’iniciació i consolidació internacional, així com tenir accés a la xarxa d’oficines exteriors de comerç i inversions de la regió on estigui ubicada l’empresa en qüestió amb la finalitat de començar el procés d’exportació. D’altra banda, la Guia de serveis per a la Internacionalització proporciona assessorament i ajudes a les empreses que presten entitats empresarials acreditades i agents de suport a la internacionalització. També afavoreix missions de prospecció que ajuden a explorar el potencial dels mercats exteriors in situ i descobrir les oportunitats de negoci que s’hi ofereixen, a través d’experiències i sinergies amb altres empreses.

Com es poden impulsar les exportacions i la internacionalització en l’àmbit de les agències de traducció espanyoles?

L’ICEX ofereix una sèrie d’instruments per donar a conèixer les agències de traducció nacionals als mercats internacionals i impulsar les exportacions:

1. Promoció de l’empresa:

  • Participació en fires internacionals.
  • Missions comercials a mercats exteriors.
  • Missions d’estudi de nous mercats per fer una prospecció.
  • Missions de periodistes o compradors estrangers a Espanya per a conèixer l’oferta local.
  • Jornades tècniques comercials.
  • Campanyes publicitàries en els mitjans de comunicació.
  • Insercions d’anuncis d’empreses espanyoles a la premsa especialitzada estrangera.
  • Accions de relacions públiques amb prescriptors d’opinió, periodistes, clients potencials, etc.
  • Promocions directes: desfilades, degustacions, exposicions temàtiques etc.

2. Participació en licitacions internacionals.

3. Increment de la grandària de l’empresa.

4. Abordatge de nous mercats, així com de negocis inclusius i sostenibles.

5. Impuls de les exportacions.

Trobareu més informació a Ventana Global, un servei gratuït multiplataforma que proporciona assessorament sobre internacionalització.


Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Surumbam
info+surumbam@sanscrit.net

Somos la empresa creativa concebida para ser parte de la solución.