Les agències de traducció i la internacionalització

Gràcies a les agències de traducció B2B (business to business, o, dit en català, d’empresa a empresa), les empreses poden accedir a mercats estrangers nous on comercialitzar els seus productes i serveis.

En un món força globalitzat, com és l’actual, la traducció ad hoc de continguts, publicacions, productes i webs d’empresa s’ha revelat com un dels pilars estratègics sobre els quals moltes empreses han basat el seu creixement internacional. Així mateix, a causa de la pandèmia, moltes PIME han hagut d’explorar noves vies de negoci al mercat exterior.

La situació actual demostra la importància de les agències de traducció B2B en el comerç internacional.

La situació actual ha posat en relleu el paper fonamental que tenen les agències de traducció B2B en el comerç internacional. En ajudar les empreses a desbloquejar les barreres idiomàtiques i a traspassar fronteres, aquestes agències han generat múltiples oportunitats d’accés a mercats estrangers nous per a serveis i productes de diversa índole. En termes generals, l’activitat de les empreses de traducció ha incrementat notablement, i per això experimenten un creixement sense precedents a nivell mundial.

Agències de traducció B2B

Les agències B2B ofereixen un ampli ventall de serveis empresarials que asseguren la funcionalitat i professionalitat de la traducció efectuada de qualsevol tipus de document, contracte, lloc web, presentació comercial, etc. En l’exploració de nous mercats, aquestes accions representen, per a la majoria de les empreses, la garantia d’un salt exponencial a nivell qualitatiu. El motiu d’això és que el fet de tenir un pla estratègic d’internacionalització, que inclogui necessàriament un servei de traducció professional, els dona peu a oferir una imatge d’empresa immillorable, més dinàmica i d’òptica multilingüe.

Les agències B2B tradueixen documents empresarials, comercials i econòmics, proporcionant textos professionals, de qualitat i lliures d’errates. Aquestes traduccions contribueixen a la internacionalització d’una empresa.

Les agències B2B fan la traducció de contractes i documents empresarials, comercials, administratius, de patents, econòmics, financers i tècnics, proporcionant textos professionals, de qualitat i lliures d’errates. Comptar amb aquestes traduccions és imprescindible en qualsevol transacció professional internacional, ja que contribueix de manera decisiva a culminar amb èxit l’objectiu d’internacionalització d’una empresa.

Serveis de traducció online

En l’actualitat, les agències de traducció online han normalitzat la seva activitat: ofereixen serveis professionals amb garantia total i experiència demostrada, així com traduccions executades per traductors professionals que són experts en l’idioma d’origen i el de destí dels textos en els quals treballen.

Les agències de traducció online faciliten l’accés a traduccions de qualitat, efectuades amb un equip informàtic mínim.

Aquest tipus d’agències capten els seus clients a través de llocs web propis, utilitzant campanyes de marketing digital i totes les eines virtuals que tenen al seu abast. Així mateix, faciliten l’accés a traduccions de qualitat, que s’efectuen amb un equip informàtic mínim, fet que brinda un ampli ventall de possibilitats professionals al client final, qui només ha de dedicar uns quants minuts a sol·licitar un pressupost. Les empreses de traducció online també es professionalitzen en la creació de material a la carta: redacten continguts SEO i ofereixen serveis de locució, subtitulació i fins i tot de transcreació (adaptació de textos d’un idioma a un altre mentre es manté la intenció, l’estil, el to i el context). Donada la importància de la seva contribució a la internacionalització de les empreses, ja sigui de manera directa o indirecta, la traducció B2B és un sector professional en auge que seguirà creixent exponencialment en el futur.

Avantatges de la internacionalització

  1. Evita la desaparició de les PIME. A més a més, obre fronteres, potencia la diversitat i augmenta la competitivitat de les empreses.
  2. Procura als negocis un nivell raonable de resistència als cicles econòmics adversos, ja que els permet trobar nous nínxols de mercat al seu abast.
  3. Possibilita un rendiment financer major, la reducció de costos i l’augment de la rendibilitat de les empreses.
  4. Permet que els negocis adquireixin noves experiències, així com conèixer nous processos y mercats exteriors.
  5. Potencia el creixement d’una marca i el seu acostament a nous clients.

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Surumbam
info+surumbam@sanscrit.net

Somos la empresa creativa concebida para ser parte de la solución.