Com internacionalitzar un text amb la localització?

Com internacionalitzar un text amb la localització?

Cada cop hi ha menys fronteres i la globalització de les persones, així com dels productes i serveis, està cada cop més present a les nostres vides. També, existeixen tècniques i mètodes dins del camp de la traducció per adaptar certs continguts a un mercat específic, cosa que contribueix a la internacionalització.

A l’article d’avui, explicarem què és la localització i com la pots utilitzar a l’hora d’internacionalitzar continguts.

Què és la localització?

La localització és una part del procés de traducció que s’usa quan es vol transformar un contingut per adaptar-lo a un mercat nou. No tots els països són iguals, i tampoc ho són les seves societats i cultures. En aquest sentit, la localització permet que un contingut s’adapti a les connotacions que caracteritzen aquesta societat que conforma aquest mercat nou, tant culturals com socials.

És el mateix la localització que la traducció?

La traducció i la localització són conceptes totalment diferents. Mentre que la traducció consisteix a passar d’una llengua a una altra els termes, sovint de forma literal, la localització no només és traduir, també significa adaptar i transformar el missatge seguint les línies característiques que defineixen el mercat nou al qual es vol arribar. Aquest mercat és un nou públic objectiu i té certes característiques culturals i socials que el defineixen. Una paraula pot tindre un significat en una llengua, i en una altra pot voler dir tot el contrari. Es pot adaptar els continguts respectant les diferències de cada país gràcies a la localització.

Continguts que es poden localitzar

Existeixen diversos tipus de continguts que es poden localitzar i, per tant, internacionalitzar. Per exemple:

  • Contingut textual. Documents, anuncis, textos de pàgines web, etc.
  • Contingut audiovisual. Des d’imatges fins a vídeos, subtítols, gràfics, doblatges, etc.
  • Disseny web. Es refereix a tot el que té a veure amb pàgines web, ja sigui landing pages, SEO, metadescripcions, formats de data i hora, etc.
  • Videojocs i software. Des de codis fins a la interfície de l’usuari, manuals tècnics, arxius gràfics, etc.

Com es localitza un text?

Cal seguir un seguit de passos per poder dur a terme la internacionalització d’un text o contingut i aplicar, per tant, la localització al procés de traducció. Els podeu veure a continuació:

Identificar el mercat objectiu

És el primer pas per dur a terme la localització, atès que no es podria aplicar si no hi ha un mercat objectiu. Es tracta de definir el públic per a qui s’està escrivint i per a qui es desitja transformar un contingut determinat, investigar sobre la cultura, les costums, les expectatives socials i, per descomptat, la llengua. Aquest procés és el primer pas per internacionalitzar un text i és fonamental fer-lo.

Traduir els continguts

Arriba el moment de traduir els continguts i el text. S’haurà de traduir els termes juntament amb la localització aplicada. En aquest segon pas, és important que els traductors encarregats siguin professionals i sàpiguen fer la localització. És preferible que estiguin familiaritzats amb aquest mercat nou, la llengua i la cultura, atès que un traductor que ho conegui de primera mà podrà evitar cometre errors. A més, no totes les paraules poden tenir una traducció literal directa, tal com s’ha mencionat abans, i és important tenir en compte les diferències lingüístiques i culturals.

Adaptació dels continguts audiovisuals

Si el contingut que es localitza té elements gràfics o audiovisuals, convé localitzar-los també. Potser es necessita canviar algunes imatges o alguns continguts gràfics o audiovisuals per altres de diferents perquè el públic nou pugui comprendre el seu sentit. Aquest pas consisteix a assegurar-se que tot sigui rellevant i apropiat a l’hora d’internacionalitzar-ho.

Adaptar el format

Si és necessari, també es pot fer una adaptació del format. Una cosa pot funcionar en un país, però potser en un altre no. Posem un exemple molt bàsic: existeix una aplicació anomenada Snapchat que s’utilitza molt en diversos països, però no a Espanya. És a dir, l’ús d’aquesta aplicació a l’Índia és molt més notable que a Espanya i, per tant, té sentit que l’aplicació se centri en la seva audiència de l’Índia. Aquest petit exemple es pot aplicar en el cas d’aquest article: si un format funciona millor en aquest mercat nou, s’haurà de portar el producte a aquest mercat. Recordem que l’objectiu principal és la transformació i adaptació dels continguts perquè el públic nou els pugui entendre i s’hi senti còmode.

Fase de revisió

Per últim, però no menys important, la fase de revisió. Revisar i comprovar la versió localitzada és un altre pas essencial abans de mostrar al públic el contingut amb què s’ha treballat.

Com pots veure, el procés de localització és molt més que una simple traducció. És una gran eina amb què pots internacionalitzar qualsevol mena de text o contingut.


Necessites localitzar un text?

Necessites un traductor nadiu i especialitzat en localització per internacionalitzar la teva empresa? Busques un traductor per traduir i localitzar els continguts de la teva pàgina web? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net