Traducció Farmacèutica

Necessites un traductor nadiu especialitzat en la indústria farmacèutica?
Busques un traductor nadiu especialitzat en farmàcia per al teu projecte?

Agència de traducció especialitzada

El sector farmacèutic és un mercat en alça a escala global. Per aquest motiu, la traducció professional aplicada a aquest àmbit té un gran valor, ja que contribueix, principalment, al desenvolupament i registre de nous medicaments en el mercat internacional.

Els reptes als quals s'enfronta el traductor farmacèutic

El llenguatge propi del sector farmacèutic està ple de terminologia específica complexa, que inclou una elevada proporció de tecnicismes. Així mateix, s'ha de tenir en compte que en aquest àmbit es tracta amb informació molt sensible. D'altra banda, el contingut dels textos farmacèutics no només està relacionat amb els coneixements inherents de l'àmbit al qual pertanyen, sinó que també inclouen informació i conceptes propis de la química, la biologia i la medicina.

En conseqüència, els textos farmacèutics recullen dades molt precises que, si s'interpreten, tradueixen o transcriuen de manera incorrecta, podrien suposar grans riscos per a la salut pública. Per tant, les entitats responsables d'aquests errors s'enfronten a conseqüències molt greus.

Molts d'aquests textos necessiten redactar-se seguint unes pautes estrictes de format, com per exemple les diferents parts del CTD (Common Technical Document, document tècnic comú), l'expedient reglamentari acordat internacionalment per presentar les sol·licituds de comercialització de nous medicaments a les autoritats reguladores.

La importància del traductor professional en el sector farmacèutic

Alguns exemples de documents que s'haurien d'assignar a un traductor o agència especialitzat en el sector són:

  • Manuals farmacològics.
  • Articles destinats a la premsa especialitzada.
  • Certificats i historials mèdics.
  • Prospectes i fitxes tècniques.
  • Expedients de registre de medicaments.
  • Estudis farmacològics.
  • Informes de laboratori.
  • Patents farmacèutiques i químiques.
  • Màrqueting i publicitat de productes farmacèutics.
  • Llocs web d'empreses farmacèutiques.

Les peculiaritats del llenguatge farmacèutic fan que resulti impossible fiar aquests projectes a eines de traducció automàtica en línia i, a més, obliguen el traductor a tenir estudis superiors en farmàcia. Per aquest motiu, tampoc és convenient delegar la feina a un llicenciat en traducció i interpretació si no té els coneixements específics.

És més recomanable (i és el que solen fer moltes empreses del sector) optar per un traductor internacional que acrediti els coneixements i l'experiència necessaris, que estigui al dia dels darrers avanços en medicina i salut i que sàpiga plasmar-los en una traducció farmacèutica de qualitat. En poques paraules, s'ha de comptar amb un traductor com els que col·laboren amb una agència com sanscrit.

Articles relacionats - Traducció farmacèutica

Demana el teu pressupost de traducció

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Desitgeu més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?

Indústria farmacèutica: àrees i serveis