Com començar a redactar un text?

En començar a redactar un text, qui no ha experimentat alguna vegada el síndrome de la fulla en blanc? És a dir, aquesta por que s’ha d’enfrontar per posar la primera paraula i continuar amb l’escrit.

Doncs bé, aquesta sensació de paràlisi i ansietat durant el procès de creació escrita la tenen fins i tot els més experimentats. I la millor manera de superar aquest bloqueig que genera la pàgina en blanc és prendre una sèrie de decisions abans de començar a treballar.

En primer lloc, és important tenir molt clar sobre què s’escriurà i com es farà. La resta pot variar i és possible efectuar correccions conforme s’avança en l’escriptura.

7 coses que s’han de tenir presents en redactar

Què es dirà? Com? A qui? Aquests són els primers interrogants als quals s’ha de respondre abans de començar. Al cap i a la fi, la mateixa informació es pot formular de manera diferent segons el destinatari i la intenció amb la qual es comunica.

Per això, a continuació us donem alguns tips sobre certes qüestions que s’han de tenir en compte abans de començar a redactar un text.

 • Tema El primer que hem de tenir clar és el tema del text. Es recomana preparar un esquema amb el tema principal i els subtemes que serviran per donar forma al text. Tot seguit, si s’utilitzen aquests subtemes com a encapçalaments o títols dels diferents apartats, resultarà molt més fàcil desenvolupar el contingut. Aquests apartats són fonamentals perquè ajuden a comunicar les idees de forma clara i ordenada, i doten el text de coherència.
 • Objectiu Juntament amb el tema, s’ha de saber per a què s’escriu. És a dir, quina és la intenció del text: informar, explicar, entretenir, argumentar, vendre un producte o un servei, etc. Un cop definit, l’objectiu ha d’estar present en tot moment durant l’escriptura. Per exemple, si el text ha d’informar sobre un avenç aconseguit en l’àmbit de la ciència, no es pot utilitzar el mateix article per oferir un servei o vendre un producte al destinatari.
 • Destinatari Per a qui és el text? A qui va dirigit el que escriurem? No és el mateix redactar un text acadèmic que un publicitari o epistolar. Cada un ha de complir amb certs requisits pel que fa a l’estructura i l’estil segons la seva tipologia textual.
 • Títol El títol ha d’aportar informació i resultar atractiu o convidar a la lectura. També ha de fer referència al tema del text. Per això, es recomana que sigui tan curt com sigui possible i amb paraules rellevants sobre el tema que aborda.
 • Estructura Cada tipus de text té una estructura que s’ha de respectar, en especial quan és de tipus acadèmic o laboral. No obstant, l’estructura general d’un text sol ser:
  • Introducció: primera part en la qual s’explica quin tema es desenvoluparà i com es farà.
  • Desenvolupament: s’hi exposen els arguments relatius al tema. A més a més, en tractar-se del cos del text, conté la major quantitat de material i informació que s’ha de o es vol expressar.

  Aquí és important recordar que cada paràgraf ha de desenvolupar una sola idea (subtema) sobre el tema principal.

  • Conclusió: tanca la idea i pot oferir una reflexió o sintetitzar el contingut. També pot incloure una opinió sobre algun aspecte o resultat.
 • Ordre Quant a les oracions, és fonamental respectar l’estructura gramatical típica del català: subjecte-verb-objecte, sense oblidar que a vegades l’alternança dels elements oracionals aporta fluïdesa al text. A més a més, sempre és millor optar per una oració curta que expressi la idea de forma clara i concisa.
 • Puntuació Cuidar la puntuació és fonamental, ja que dona coherència i fluïdesa al redactat. No puntuar correctament pot portar a confusions, incoherències o fins i tot canviar el sentit d’una frase. Per exemple:
  • Els soldats, cansats, van tornar al campament.
  • Els soldats cansats van tornar al campament.

  En el primer cas, tots els soldats van tornar al campament i tots estaven cansats. En el segon, en canvi, només van tornar els soldats que estaven cansats.

Com fer un bon ús de les paraules?

En avançar amb la redacció, cal evitar l’ús de paraules irrellevants, repeticions innecessàries, i també l’abús de clixés, falques o omissions, ja que poden treure espontaneïtat i originalitat al discurs, o fins i tot confondre el lector.

Altres aspectes a considerar són:

 • Vocabulari Està bé variar el vocabulari mitjançant l’ús de sinònims, ja que la repetició de paraules pot generar confusions i, fins i tot, fer que la lectura del text sigui complexa i tediosa. A més a més, si es tracta de textos científics, és important cuidar l’ús del vocabulari tècnic.
 • Ús d’adjectius Els adjectius donen textura i detall a la redacció, i són la base d’una descripció, la classe de paraules que permetrà al lector construir la imatge mental d’allò que llegeix. Tot i així, el seu ús s’ha de limitar i cuidar molt. Si el text es torna redundant o excessivament descriptiu, pot retardar massa la idea i, així, obstaculitzar la lectura.
 • Precisió Convé evitar les paraules vagues o de significat molt general com «cosa», «assumpte» o «fer». En lloc d’això, s’han d’utilitzar termes més precisos que deixin ben clara la idea que es vol expressar.

Com s’ha de començar un paràgraf?

Pel que fa als paràgrafs, cada un d’ells ha de desenvolupar una idea de manera completa i tancada. La idea és que cada paràgraf contingui una paraula clau que faci referència al subtema que s’hi desenvolupa.

A més, s’ha d’escriure des d’allò general a allò particular, dotant el text i cada paràgraf d’un ordre lògic i cronològic.

En aquest punt, és fonamental l’ús de marcadors textuals o discursius per a teixir oracions i paràgrafs i, d’aquesta manera, cohesionar i donar coherència a l’escrit. Quan aquest tipus de paraules s’utilitzen adequadament, doten el text d’una estructura que facilita la redacció i, amb això, la lectura.

Però, on es posen els marcadors textuals? Tot depèn de la seva funció:

 • A l’inici, conviden al lector a endinsar-se en la lectura (Aquest treball tracta sobre… / L’objectiu d’aquest escrit és…)
 • A la part central, s’utilitzen com a fil conductor d’un tema (Pel que fa a / d’altra banda / d’aquesta manera / per exemple / en canvi / no obstant / a més a més / així mateix / s a dir)
 • Al final, s’utilitzen per tancar o concloure la exposició (En conclusió / tot comptat / en resum / finalment / per acabar)

En resum, cada peça de contingut que es desenvolupa segueix els seus propis termes segons el tipus de text i el seu destinatari. Per això, en cas que es necessiti ajuda, recórrer a una agència de traducció com sanscrit és la millor decisió.


Necessites un redactor de continguts?

Estàs buscant un redactor professional de continguts? Desitges trobar un redactor especialitzat en el teu sector? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de redacció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net