Com traduir un article científic?

Els textos científics es basen en quatre factors: la veracitat, la persuasió, la claredat i la concisió. És a dir que el seu impacte depèn en gran mesura de la seva eficàcia comunicativa. Per això, traduir un article científic requereix un tipus de traducció especialitzada i d’uns coneixements molt diversos.

La traducció d’aquest tipus de textos és probablement una de les més complexes i s’ha de fer per traductors professionals per crear un text òptim i de qualitat. Una bona traducció ha de transmetre el contingut del text d’origen en la llengua de destí. És a dir, el registre i la terminologia del text d’origen s’han de traslladar correctament.

La importància d’una bona traducció científica

El món de la ciència és objecte de intercanvis internacionals de coneixement, treballs d’investigació i promocions. D’aquesta manera, la comunitat científica mundial està immersa en un treball constant que demanda una traducció científica adequada de la enorme quantitat de textos especialitzats que s’expedeixen en tot el món.

Els intercanvis entre interlocutors de diferents punts del món implica traduir els articles científics a una gran quantitat d’idiomes. Això fa palès que el rol que juguen els traductors professionals perquè la comunicació sigui eficaç és molt important.

Què s’ha de tenir en compte quan es realitza una traducció científica?

Els 6 aspectes clau a considerar per traduir un article científic de forma coherent son els següents:

 • Utilitzar un registre específic que no doni lloc a interpretacions.
 • Emplear un llenguatge tècnic correctament. Dit això, és tan imprescindible conèixer la terminologia del text com entendre’n el contingut.
 • Tenir coneixements sobre el tema del qual tracta l’article.
 • Utilitzar fonts de consulta de terminologia científica actualitzades.
 • Prestar molta atenció als neologismes, abreviatures i acrònims. Buscar el seu equivalent exacte en la llengua de destí.
 • Conèixer les normes de publicació de la revista en la qual es publicarà. Això és rellevant en el cas que es tractés d’un article científic pensat per ser publicat en una revista.

La traducció científica té característiques que la diferencien dels altres treballs de traducció. Requereix un grau important d’especialització i de treball rigorós per aconseguir la claredat i exactitud de les quals ha d’estar dotat aquest tipus de textos.

Com traduir un article científic per un treball acadèmic?

En l’àmbit universitari és molt probable que s’hagi de buscar informació cada dia per realitzar diferents tipus de treballs. Generalment, les dades més actuals i de qualitat es troben en publicacions escrites en un altre idioma.

La solució més immediata en aquest cas és utilitzar un traductor automàtic que treballi amb intel·ligència artificial com Google Translate, el traductor de Bing o el sistema DeepL.

No obstant, s’ha de tenir en compte que si s’utilitza un programa de traducció automàtica el resultat no és perfecte. Sempre s’ha de revisar i millorar el text obtingut. En aquests casos, és recomanable buscar l’ajuda de professionals si es necessita.

Traducció d’un article científic per publicar-lo en una revista

En aquest cas, la traducció automàtica queda descartada i el text ha de passar en mans de professionals que compleixin amb eficiència els rols de traductor, corrector i revisor. D’aquesta manera s’assegura que la qualitat de l’escrit sigui l’òptima.

Però, per què és imprescindible comptar amb l’ajuda de professionals per traduir un article científic? La resposta és senzilla, una traducció d’aquest tipus pensada per ser publicada en una revista especialitzada demanda:

 • Conèixer a la perfecció l’idioma d’origen i el de destí. Per a entendre a la perfecció el que es traduirà es necessita tenir un excel·lent domini dels dos idiomes.
 • Respectar el format, els gràfics i els esquemes que sovint contenen textos d’origen.
 • Respectar les normes ortogràfiques i ortotipogràfiques, sintàctiques i de puntuació de la llengua d’arribada.
 • Investigar de forma contínua per conèixer en profunditat l’assumpte del text, ampliar la informació que es necessita per comprendre bé sobre què s’escriu i mantenir-se actualitzat.
 • Evitar improvisacions. Mai no s’han d’incloure opinions pròpies o alienes, tampoc conclusions. Fer-ho pot alterar significativament el significat original de l’escrit.

Conclusió

Un article científic busca compartir amb la resta de la comunitat i, per extensió, amb tota la societat els avenços atesos en un camp determinat. D’aquest fet deriva la importància de tenir un coneixement clar del que es diu i evitar sentits erronis.

Això explica per què un traductor automàtic no sempre és de gran ajuda per a traduir un article científic: el resultat obtingut no és adequat i requereix una revisió posterior. A vegades, en mans de professionals.

Dins de la gran varietat de branques de la traducció que existeixen, la traducció científica és una de les més delicades i en general requereix un treball professional. Sobretot si es vol publicar l’article científic en una revista.

Un traductor especialitzat en aquest àmbit ajuda a adaptar tots els elements perquè el text ja traduït compleixi les normes de publicació de la revista on apareixerà.

A sanscrit, comptem amb professionals per a traduir articles científics a qualsevol idioma que es necessiti. Per això, contactar amb la nostra agència de traducció és la millor opció sempre que es busqui un treball de qualitat.


Necessites traduir un article científic?

Necessites un traductor nadiu per a la traducció del teu article científic? Busques un traductor especialitzat en el teu sector? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net