Com pots trobar el traductor que necessites?

La traducció professional en el mon de l’empresa ha adquirit un protagonisme cada vegada més gran a mesura que les organitzacions s’han obert a mercats estrangers. I no només és freqüent trobar escenaris de cooperació internacional entre empreses, sinó també autònoms i particulars que presten serveis a altres parts del mon o n’hi requereixen. Sigui com sigui, existeix un flux ingent de documents que es necessiten traduir a diferents llengües amb un resultat tan precís com es pugui. Davant d’aquesta realitat sorgeix la necessitat de trobar traductors qualificats o agències de traducció el desempenyorament dels quals garanteixi la màxima qualitat. Pot ser que el primer pensament que et vingui a la ment siguin els parells d’idiomes (espanyol a anglès, alemany a italià, portuguès a francès…), però en aquest text tractarem altres aspectes d’igual importància per ajudar-te a escollir la millor opció pels teus projectes de traducció.

Per què és millor un traductor professional en lloc d’un traductor automàtic?

La primera qüestió que has de plantejar-te és si contractar uns serveis de traducció en lloc d’utilitzar qualsevol eina gratuïta de traducció en línia, com Google Translate, el traductor de Bing o el sistema DeepL. La resposta a aquesta pregunta no és evident, ja que aquests motors de traducció han experimentat una millora notable amb el pas del temps. A més, el gran avantatge és que són gratuïts i ofereixen un resultat instantani. Tot i així, i a pesar de l’avenç de les tecnologies aplicades a la traducció (com la Intel·ligència Artificial i l’aprenentatge profund), les màquines encara no són capaces de traduir sense errors qualsevol text. Les traduccions automàtiques encara solen cometre errors a nivell contextual, aplicar incorrectament la polisèmia o construir oracions complexes amb un ordre que dificulta la seva legibilitat. De fet, l’empresa que busca un resultat professional rarament es permet el luxe de deixar tota la feina als motors de traducció automàtica. Per què? Perquè sempre serà necessari que un traductor humà revisi el resultat i corregeixi els errors comesos. Aquesta labor, que constata les imitacions actuals de la traducció realitzada per ordinador i destaca el treball de les persones, s’anomena postedició.

És millor recórrer a un traductor independent o a una agència de traducció?

La resposta a aquesta pregunta es basa tant en la naturalesa com en el propòsit del text que s’ha de traduir. Sempre recomanem aplicar el sentit comú per escollir una via o una altra per abordar el projecte de traducció tenint en compte que:

  • Un traductor és un professional independent que sol treballar per compte propi acceptant encàrrecs directament dels clients. En general, domina un o dos camps d’especialització com a màxim, i aquest coneixement específic profund és el seu aval principal per garantir un resultat excel·lent de la traducció del projecte.
  • Les agències de traducció estan especialitzades en emprendre projectes «clau en el pany», ja que compten amb les eines necessàries per a entregar els documents en el format que el client necessita.

T’has preguntat per què li donem tanta importància al format dels documents? Perquè, honestament, hi ha determinats àmbits en els quals aquest aspecte és clau.

  1. Per exemple, les sol·licituds de patents han de respectar un format molt concret per a ser presentades als organismes oficials que s’encarreguen de registrar i protegir la propietat intel·lectual.
  2. Quant a la traducció de pàgines web, és molt important que el client rebi els textos directament a la seva web, perquè no els hagi d’introduir «a mà» a través d’un CMS o un editor de pàgines.

És cert que hi ha altres escenaris en els quals entregar el projecte en el seu format final, encara que sigui igual d’important, no exigeix una feina tan exhaustiva. Per això, pot ser que contractar un traductor independent sigui la millor opció en aquests casos. Tot i així, convé recordar que el treball d’un traductor internacional independent no implica necessàriament que hagi de formatar el text, sinó que pot limitar-se a traduir-lo manualment o amb l’ajuda d’alguna eina TAO (traducció assistida per ordinador, una cosa que també utilitzem les agències). Si el teu projecte de traducció és llarg o complexe, pot ser que recórrer a una agència sigui la teva millor opció: pensa que la gran majoria de traductors presta els seus serveis a agències de traducció per compte propi o aliè. Per consegüent, totes les agències compten amb un ampli ventall de traductors per a cobrir pràcticament totes les disciplines professionals.

Necessites una traducció jurada?

La traducció jurada constitueix un cas particular dins la traducció professional. Es tracta d’una traducció que ha de tenir validesa legal, això és, que ha de ser apta per a ser presentada davant d’organismes oficials. Hi ha una multitud de situacions (molt més nombrosa que allò que pot semblar a simple vista) en les quals aquest tipus de traduccions és imprescindible:

  • Convalidació de títols acadèmics o trasllat d’expedients per a estudiants estrangers.
  • Presentació de certificats de naixement o certificats d’antecedents penals per al trasllat a un altre país.
  • Presentació d’informes mèdics o proves pericials en procediments enjudiciats per tribunals internacionals.
  • Presentació d’actes de defunció, certificats de matrimoni o contractes prematrimonials en procediments civils amb contraents de països diferents.

L’altra gran particularitat que presenten les traduccions jurades és que només es poden realitzar per un traductor jurat (o traductor oficial). Es tracta d’un traductor professional que actua habilitat pels organismes competents de cada país. A Espanya, als traductors jurats els acredita l’Oficina d’Interpretació de Llengües, un organisme que depèn del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació.

Necessites un traductor tècnic?

Quan parlem de traducció tècnica ens referim a un tipus de traducció que té una terminologia pròpia que implica uns conceptes molt específics. Per comprendre millor aquest tipus de traducció, convé contraposar-la a les traduccions de propòsit general, és a dir, a aquelles que no contenen un llenguatge específic ni fan referència a un àmbit professional concret. A més, per aprendre aquests conceptes és necessari tenir estudis de la disciplina corresponent: per tant, el traductor tècnic no només treballa amb un o dos parells d’idiomes, sinó que coneix a la perfecció els detalls del seu camp professional. És un expert en la matèria que, a més a més, domina unes quantes llengües. Alguns exemples de traduccions tècniques són la traducció tecnològica, la traducció industrial, la traducció veterinària i la traducció farmacèutica. En analitzar cada una d’elles es comprèn ràpidament que només un traductor internacional amb coneixements profunds d’aquestes àrees serà capaç d’abordar el projecte amb èxit.   El condicionant que realment determina la necessitat de recórrer a un traductor o a un agència és el propòsit final del text i la complexitat del projecte. sanscrit és una agència de traducció que no només es preocupa per oferir el millor servei als seus clients, sinó que també valora el treball dels seus traductors col·laboradors.


Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Alejandro Gonzalez
info+alejandro@sanscrit.net

Es redactor de contenidos con una trayectoria multidisciplinar; sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en Traducción, Tecnología y Marketing le permiten convertir las ideas a palabras con facilidad.