Comparativa d’eines TAO/CAT. Quina és la millor?

Fa uns quants anys que la traducció automàtica truca a la porta del sector, tants que ha suscitat certa confusió entre el públic, arribant a posar en dubte el paper del traductor humà. Els avanços en la intel·ligència artificial i Machine Learning han permès generar traduccions automàtiques molt precises, però els programes de traducció assistida encara estan lluny d’usurpar el lloc que un traductor professional té al mercat internacional. No obstant això, hi ha hagut qui ha tingut en compte que la traducció automàtica ha de ser una eina al servei del traductor i no un reemplaçament. Aquesta valoració del factor humà s’ha fet realitat gràcies al desenvolupament d’eines TAO/CAT (traducció assistida per ordinador; en anglès: computer assisted translation). En aquest article, definirem, analitzarem i compararem les eines d’assistència a la traducció més populars en l’actualitat.

Què són les eines TAO/CAT?

Les eines d’assistència a la traducció es basen en dos elements essencials:

  1. Memòries de traducció: són unes gegants bases de dades que contenen segments (frases o oracions senceres d’un determinat text) ja traduïts amb anterioritat en diferents parells d’idiomes. A cada segment se’l coneix com unitat de traducció.
  2. Bases terminològiques: són uns diccionaris integrats en la pròpia eina que contenen parells de termes en diferents idiomes.

Les memòries de traducció es van construint a mesura que es completen els projectes de traducció: quan es carreguen a un projecte determinat, es van alimentant dels segments confirmats pel traductor. Aquests segments apareixeran com suggeriment de traducció en altres projectes posteriors on s’utilitzi aquesta mateixa memòria. Bé és cert que sempre hi haurà diferents percentatges de coincidència: rares vegades un segment serà vàlid al 100 % en qualsevol projecte, però el que és segur és que contindrà el gruix de la traducció per a aquesta unitat en concret. I aquesta és, precisament, la gran ajuda que les eines TAO/CAT ofereix als traductors i gestors de projectes. Amb les bases terminològiques passa una cosa semblant, però la seva edició no és automàtica sinó manual: a part de les bases que proposen els diferents desenvolupadors, és possible que cada traductor o agència elabori els seus propis diccionaris i els aboqui en l’aplicació per evitar que el traductor tingui que consultar termes fora del programa.

Quines són les millors eines de traducció?

Trados Studio

L’eina més desenvolupada per RWS (antic SDL) és, sense dubte, la líder mundial quant a programes de traducció assistida es refereix. En avaluar aquesta aplicació, ponderarem els beneficis per al traductor, per al revisor i per al gestor de projectes. Les funcions més destacades de Trados no només inclouen el seu fàcil maneig de les memòries de traducció i de les bases terminològiques, sinó també una interfície molt intuïtiva. Amb un editor de textos integrat, Trados pot guardar i replicar automàticament les unitats de traducció confirmades a mesura que avança el projecte. La revisió de traduccions es fa molt senzilla gràcies a les seves QA: són unes rutines que, en executar-se, detecten possibles errors de coherència en la terminologia i errors en els signes de puntuació o en la construcció de les frases. Així mateix, els gestors de projectes troben en Trados una eina integrada que els permet abocar els fitxers d’origen amb facilitat, dividir-los en segments i incorporar la memòria de traducció i la base terminològica que consideren més útil per al traductor (encara que aquest després pugui afegir o treure les que desitgi).

Memsource

Proporcionant un entorn col·laboratiu similar al de l’eina anterior, Memsource agrega un valor que Trados, actualment, no pot donar: capacitats d’execució en el núvol. Memsource s’executa des d’un navegador web, la qual cosa el converteix en una solució molt més accessible. Per si no fos prou, també proporciona aplicacions per smartphones (iOS i Android). Igual que en Trados, el seu maneig de les memòries i les bases terminològiques és molt eficient i, a més a més, permet cercar termes de forma individual en ambdós conjunts de dades. L’eina de revisió també funciona d’una manera anàloga a la de Trados, ja que detecta possibles errors i realitza suggeriments per a millorar la qualitat del text traduït.

MemoQ

La progressiva penetració de MemoQ en el món de les eines TAO s’explica analitzant dos aspectes fonamentals: la seva compatibilitat per acceptar projectes creats amb eines més populars (com Trados) i la facilitat amb la qual es poden afegir termes al glossari a mesura que es va complementant la traducció. De fet, aquest procés d’alimentar les memòries de traducció a mesura que es van confirmant segments se secunda amb una revisió en temps real de la coherència, la puntuació o l’ortografia, de manera que no és necessari esperar al final del projecte per passar el control de qualitat.

XTM Cloud

Una altra eina de traducció assistida que ha anat guanyant popularitat és XTM Cloud. Aprofitant al màxim les capacitats de la computació del núvol, aquesta aplicació 100 % online destaca per ser més lleugera que les seves competidores, en el sentit que és més senzilla i consumeix menys recursos de xarxa. No obstant això, no és tan intuïtiva com la resta d’eines TAO. Per la resta, XTM maneja els segments de traducció d’una manera anàloga a Trados, Memsource o MemoQ: converteix els fitxers que contenen el text d’origen en format XML (molt lleuger i òptim per treballar en línia) i compta amb les seves pròpies eines de revisió de la traducció i de gestió de projectes. A més de ser compatible amb altres eines TAO, XTM ofereix la possibilitat que diversos traductors col·laborin en el mateix projecte al mateix temps, el que contribueix a reduir el seu temps d’execució. Les empreses dedicades al sector de la traducció han integrat diverses d’aquestes eines per oferir als seus clients un servei de màxima qualitat. Des de sanscrit, conscients d’aquestes noves tendències en el sector i assumint la nostra condició d’empresa amb clara projecció internacional, comptem amb un elenc de traductors degudament capacitats en les principals eines TAO/CAT del mercat.


Alejandro Gonzalez
info+alejandro@sanscrit.net

Es redactor de contenidos con una trayectoria multidisciplinar; sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en Traducción, Tecnología y Marketing le permiten convertir las ideas a palabras con facilidad.