Traducció Automoció

Necessites un traductor nadiu especialitzat en la indústria de l'automòbil?
Busques un traductor tècnic per a la teva traducció del sector de l'automoció?

En el sector de l'automoció convergeixen una gran varietat d'àmbits professionals, ja que és un camp on es generen moltes operacions de comerç internacional i on entren en joc coneixements tècnics, industrials, comercials i jurídics. Aquestes característiques fan que una traducció professional contribueixi a augmentar el valor del sector.

Les exigències del sector de l'automòbil

Qualsevol empresa que es dediqui al sector automobilístic ha d'enfrontar-se a una sèrie de reptes propis derivats de l'envergadura de la seva activitat. A continuació en presentarem alguns:

  • A la indústria de l'automoció existeix una enorme part tècnica que inclou fulls d'especificacions, manuals d'usuari, documents de seguretat i patents de peces, sistemes i instrumentació.
  • També es tracten els vessants financer i jurídic, ja que la gran majoria de les empreses del sector tenen projecció internacional: contractes i acords de col·laboració amb proveïdors, documentació legal entre l'empresa matriu i les filials o subsidiàries…
  • La part de màrqueting i publicitat també té un paper essencial en aquest àmbit: anuncis, campanyes, fullets, catàlegs, accions publicitàries a mitjans de comunicació…
  • Els llocs web de les empreses del sector solen necessitar estar traduïts a altres llengües, precisament per la presència d'aquestes companyies a molts països diferents.

Per què són importants l'agència o el traductor professional en el sector de l'automoció?

És fàcil veure la gran quantitat de documentació que una empresa del sector genera cada dia. Els seus destinataris són a ubicacions diferents i, per tant, les llengües que parlen també són diferents.

El perfil de traductor ideal per ocupar-se de projectes relacionats amb la indústria de l'automoció és el d'un traductor internacional amb amplis coneixements tècnics i industrials que li permetin traduir amb precisió la terminologia pròpia de les cadenes de producció i dels components dels vehicles.

L'existència de manuals d'instruccions, dirigits tant als usuaris com al mateix personal de manteniment, i disponibles en moltes llengües diferents, posa de manifest la necessitat que té el sector de l'automoció de recórrer a la traducció professional.

D'altra banda, el traductor ha d'estar familiaritzat amb les característiques de les patents, uns documents amb un format i uns termes molt concrets que són necessaris per al registre de la propietat intel·lectual i industrial de nous productes, dissenys, mecanismes o mètodes.

Per acabar, no podem deixar d'assenyalar el paper que tenen les traduccions de textos publicitaris, clau per traslladar els missatges promocionals a totes les regions on l'empresa vulgui tenir presència.

Com solem dir: per traduir textos propis de l'àmbit automobilístic, és necessari un traductor dels que col·laboren amb una agència com sanscrit.

Articles relacionats - Traducció automoció

Encarrega la teva traducció

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Desitges més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?

Indústria del sector de l'automòbil