Traducció Automoció

Necessites un traductor nadiu especialitzat en la indústria de l'automòbil?
Busques un traductor tècnic per a la teva traducció del sector de l'automoció?

Agència de traducció especialitzada

En el sector de l'automoció convergeixen una gran varietat d'àmbits professionals, ja que és un camp on es generen moltes operacions de comerç internacional i on entren en joc coneixements tècnics, industrials, comercials i jurídics. Aquestes característiques fan que una traducció professional contribueixi a augmentar el valor del sector.

Les exigències del sector de l'automòbil

Qualsevol empresa que es dediqui al sector automobilístic ha d'enfrontar-se a una sèrie de reptes propis derivats de l'envergadura de la seva activitat. A continuació en presentarem alguns:

  • A la indústria de l'automoció existeix una enorme part tècnica que inclou fulls d'especificacions, manuals d'usuari, documents de seguretat i patents de peces, sistemes i instrumentació.
  • També es tracten els vessants financer i jurídic, ja que la gran majoria de les empreses del sector tenen projecció internacional: contractes i acords de col·laboració amb proveïdors, documentació legal entre l'empresa matriu i les filials o subsidiàries…
  • La part de màrqueting i publicitat també té un paper essencial en aquest àmbit: anuncis, campanyes, fullets, catàlegs, accions publicitàries a mitjans de comunicació…
  • Els llocs web de les empreses del sector solen necessitar estar traduïts a altres llengües, precisament per la presència d'aquestes companyies a molts països diferents.

Per què són importants l'agència o el traductor professional en el sector de l'automoció?

És fàcil veure la gran quantitat de documentació que una empresa del sector genera cada dia. Els seus destinataris són a ubicacions diferents i, per tant, les llengües que parlen també són diferents.

El perfil de traductor ideal per ocupar-se de projectes relacionats amb la indústria de l'automoció és el d'un traductor internacional amb amplis coneixements tècnics i industrials que li permetin traduir amb precisió la terminologia pròpia de les cadenes de producció i dels components dels vehicles.

L'existència de manuals d'instruccions, dirigits tant als usuaris com al mateix personal de manteniment, i disponibles en moltes llengües diferents, posa de manifest la necessitat que té el sector de l'automoció de recórrer a la traducció professional.

D'altra banda, el traductor ha d'estar familiaritzat amb les característiques de les patents, uns documents amb un format i uns termes molt concrets que són necessaris per al registre de la propietat intel·lectual i industrial de nous productes, dissenys, mecanismes o mètodes.

Per acabar, no podem deixar d'assenyalar el paper que tenen les traduccions de textos publicitaris, clau per traslladar els missatges promocionals a totes les regions on l'empresa vulgui tenir presència.

Com solem dir: per traduir textos propis de l'àmbit automobilístic, és necessari un traductor dels que col·laboren amb una agència com sanscrit.

Articles relacionats - Traducció automoció

Demana el teu pressupost de traducció

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Desitgeu més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?

Indústria del sector de l'automòbil