Revisió de textos traduïts

La credibilitat va lligada a la correcció lingüística.
És de gran importància revisar els textos traduïts abans de publicar-los o enviar-los als clients, especialment si han estat traduïts per persones que no són expertes en la llengua en què estan redactats els textos o bé s’han fet mitjançant traductors automàtics. S’ha de ser conscient que els textos obtinguts utilitzant traductors automàtics estan plens d’errors de traducció i els falta coherència; així doncs, de la mateixa manera que un text ben redactat pot obrir-nos moltes portes, un text mal redactat ens en pot tancar moltes. Per tant, posem a la vostra disposició experts que revisaran, corregiran i milloraran el text traduït per garantir-ne la qualitat i correcció lingüística.

Demana la teva revisió

Desitges més informació sobre algun dels serveis de sanscrit?