Els CMS multilingües: com s’ha de traduir una pàgina web?

Els CMS (en català, Sistemes de Gestió de Continguts, SGC) s’han convertit en una eina que els creadors de pàgines web utilitzen sovint. La facilitat d’ús, el preu assequible i la gran quantitat de recursos que ofereixen han acrescut la seva popularitat entre el públic. Per altra banda, en haver-se constatat de sobres la necessitat que les empreses que desitgin expandir-se a l’àmbit internacional facin la traducció de les seves pàgines web a altres llengües, molts desenvolupadors es pregunten com poden traduir les seves pàgines des d’aquests gestors de continguts, els CMS. És fàcil fer-ho un mateix, o convé delegar la tasca a un traductor o a una agència per obtenir un millor resultat o optimitzar el temps disponible?

Què és un CMS?

Pot ser que els professionals amb un perfil menys tècnic o els més joves no siguin conscients que, abans, la creació de pàgines web era un procès força farragós. Els CMS són aplicacions informàtiques que permeten crear, publicar i administrar continguts web d’una manera molt intuïtiva. Entrem en matèria per entendre per què els CMS son tan útils en l’actualitat. Les pàgines web es creen a partir d’ hipertext codificat en HTML (HyperText Markup Language), un llenguatge de marques que s’acostumava a introduir en editors de text com el clàssic Notepad de Windows o alguns editors més avançats. Els navegadors com Edge, Chrome, Firefox, Safari o el veterà Internet Explorer interpreten el codi HTML i en mostren el resultat en pantalla. És cert que la sintaxi del llenguatge HTML era en certa mesura limitada i no concedia molt marge de maniobra als creadors de pàgines web i, per això, al llarg del temps es va anar completant amb altres elements com fulls d’estil en cascada (Cascading Style Sheets), etiquetes XML (Extensible Markup Language) o JavaScript. Mitjançant una combinació equilibrada d’aquestes eines es podien crear llocs web sencers amb un acabat professional, però amb moltes hores de treball al darrere. El gran avantatge dels CMS és que ofereixen una interfície gràfica que permet incloure els elements desitjats dins la pàgina web (text, imatges, vídeos, enllaços, taules, llistes numerades, formularis, botons d’acció…) i administrar el lloc (comptar el número de visites rebudes, treure i afegir pàgines, gestionar un blog…) d’una forma relativament senzilla i intuïtiva. Addicionalment, els CMS proporcionen plantilles de disseny per dotar d’homogeneïtat visual tots els elements del web. Totes les pàgines que es creen hereten la mateixa combinació de colors, fonts i marges, de manera que es conserva una estètica comuna. Això facilita molt la vida del dissenyador web.

Com s’ha de traduir una pàgina web?

Extraure el text i tornar-lo a incloure ja traduït

A l’hora de traduir una pàgina web, és habitual recórrer a una eina de traducció assistida per ordinador (TAO). Si es vol utilitzar aquesta tecnologia de forma professional i adequada, s’haurien de sol·licitar els serveis d’un traductor professional. El procès que s’ha de seguir per traduir els continguts d’un lloc web a un altre idioma és bastant senzill. En primer lloc, l’administrador de la pàgina haurà d’extraure d’ella els textos per traduir, exportant-los del CMS. Tot seguit, enviarà els arxius que contenen dits textos originals al traductor, qui els importarà a l’eina TAO amb la qual sol treballar. D’aquesta manera, el professional podrà traduir directament els escrits i conservarà el seu format. Per últim, només s’hauran d’enviar les traduccions a l’administrador i aquest les importarà al CMS.

Traduir directament des del CMS

Des que l’ús dels CMS s’ha estès tant, l’opció que cobra més força és la de traduir els textos des del mateix gestor de continguts, de manera que no faci falta traslladar el text per a traduir-lo a part. Això és possible gràcies als plugins de traducció que s’integren amb els CMS. No obstant, no hem d’oblidar que el que ofereixen aquestes eines és una traducció automàtica que s’hauria de revisar per l’administrador de la pàgina abans de pujar-la a Internet. Tot i així, l’administrador podria confiar plenament en el resultat i deixar-la tal i com està, corrent el rics de permetre:

  • Oraciones que són difícils de llegir o no s’han construït d’una manera natural.
  • Termes polisèmics que no s’han adaptat.
  • Expressions que manquen de localització a l’idioma de destí.

Confiar en una empresa de traducció professional

Quan el temps pressiona o no es compta amb els recursos i coneixements suficients, pot ser que la millor opció sigui delegar la traducció de pàgines web a una agència especialitzada en tot allò relacionat amb la informàtica i la part més tècnica de la gestió de llocs web. D’entre totes les que estan disponibles al mercat, la millor opció és contractar aquella que utilitzi plataformes i plugins (aplicacions) de traducció integrats en el CMS del client. D’aquesta manera es podran traduir els textos d’una pàgina web sense que el client s’hagi de preocupar de preparar els fitxers. Gràcies als CMS i a les eines TAO amb les quals compten les agències de traducció especialitzades, és possible automatitzar la exportació i importació dels textos amb els quals es treballa. D’aquesta manera s’estalvia temps en no haver d’extraure i retornar una serie de textos al CMS. A sanscrit sabem com traduir una pàgina web: comptem amb les eines adequades per traduir directament des d’un CMS i, a més a més, col·laborem amb un ampli elenc de traductors professionals experts en múltiples camps d’especialització.


Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Alejandro Gonzalez
info+alejandro@sanscrit.net

Es redactor de contenidos con una trayectoria multidisciplinar; sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en Traducción, Tecnología y Marketing le permiten convertir las ideas a palabras con facilidad.