Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa.

Denominació social: sanscrit consult, s.l.

Domicili social: C/ Marc Aureli, 27, 2-2, 08006 Barcelona

Correu electrònic: hola@sanscrit.net

Telèfon: +34 717 711 130</!–>

CIF: ES B 65672420

Aquest lloc web ha estat creat per l’empresa sanscrit consult, s.l. amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. Mitjançant aquest avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris.

Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions. L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web no suposa l’establiment de cap mena de relació comercial entre sanscrit consult, s.l. i l’usuari.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ell. El titular del lloc web pot oferir serveis i productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les condicions actuals i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.