Com afecta la qualitat d’un text a la seva traducció?

És freqüent que tota agència que presti serveis de traducció professional ofereixi projectes clau en mà als seus clients. Això no obstant, hi ha ocasions en les quals el resultat final no s’ajusta a l’esperat o el projecte triga massa temps a dur-se a terme. Fins a quin punt aquests desajustaments són atribuïbles al traductor o a l’agència? I és que hi ha una cosa que sí que està en mans de l’empresa que encarrega aquests treballs: preparar prèviament els documents originals abans d’enviar-se’ls al traductor. Aquest procés sol dur-se a terme en les revisions internes.

Què és la revisió interna de textos?

Les revisions internes consisteixen a validar prèviament certs atributs del text que es traduirà. Aquests atributs poden ser d’allò més variats i, encara que no existeixi una checklist estandarditzada per a la revisió, hi ha tres punts clau que afectaran la qualitat de la traducció.

Llegibilitat

En aquest punt, s’analitzaran les característiques de l’arxiu que el client comparteix amb l’agència de traducció. Pot tractar-se d’un document escanejat o com una imatge, o bé a través d’un sistema OCR (Optical Character Recognition). Una altra possibilitat és que l’agència rebi el text a traduir directament a paper. En qualsevol dels casos, les revisions internes haurien de garantir la correcta llegibilitat del text per l’agència o el traductor. En aquest sentit, cal destacar que els errors d’interpretació de caràcters són més freqüents com menys llegible resulta l’arxiu original.

Coherència terminològica

La coherència terminològica (també anomenada consistència, encara que no sigui el millor terme per a designar-la) és un requisit bàsic de la traducció professional. Consisteix a respectar sempre la mateixa traducció en els mateixos parells de paraules d’ambdós idiomes que apareguin dins del mateix text. Això no obstant, tractat de mantenir la univocitat de tals correspondències terminològiques sol obviar les polisèmies i, sovint, la traducció final queda massa pobre lingüísticament parlant.

Estil

Les normes d’estil de cada text solen estar determinades pels estàndards de format propis de cada camp d’especialització o, simplement, pel costum del client. A priori, ambdues opcions són vàlides. El problema sorgeix quan el client tracta de conservar unes normes d’estil que contravenen les directrius o estàndards propis de la disciplina professional a la qual pertany el text original. Per exemple, no aplicant criteris correctes a l’hora de substituir punts (.) per comes (,), en usar les majúscules o en escriure unitats de mesura.

Com pot ajudar el client en la revisió dels textos que vol traduir?

Encara que les agències comptin amb personal dedicat a la revisió de textos, hi ha certs tips que poden seguir els clients, no ja per facilitar-li el treball a l’agència o al traductor, sinó per a aconseguir una traducció de qualitat. D’aquesta forma, disminuiran les probabilitats que el resultat final no s’ajusti als seus requisits. Per exemple, pot ser que sigui necessari que el client especifiqui prèviament a l’agència o al traductor en què vocables no és necessari conservar la coherència terminològica per a enriquir el text. A més, si el client demana que s’utilitzin eines TAO, pot ser molt útil que proporcioni una base terminològica pròpia amb ressenyes i comentaris relacionats amb les possibles polisèmies que presenta el lèxic de l’escrit a traduir. Així mateix, es recomana cuidar prèviament el format del text origen, evitant borrons i caràcters poc llegibles. El perquè d’aquesta revisió és evitar que el traductor professional hagi d’’’endevinar’’ el que hi ha escrit en alguna part del document. Aquesta labor és molt important, perquè, una vegada que es digitalitza l’arxiu i passa per una eina TAO, l’error de lectura podria propagar-se amb summa facilitat. Respecte a les normes d’estil, hem de recalcar que cada traductor, en qualitat d’especialista en el seu camp, sol conèixer les peculiaritats de cada tipus de document. Òbviament, tota agència o traductor internacional admetrà suggeriments d’estil i tractarà d’ajustar-se a allò que demani el client, però convindrà distingir entre suggeriments i ’’exigències’’. L’experiència internacional que tenim en sanscrit com agència de traducció especialitzada, unida a la nostra obstinació per a donar als nostres clients sempre una traducció de la màxima qualitat ens porta a formular aquestes recomanacions sobre revisió de textos. Encara que sempre ens comprometem a entregar els projectes de traducció amb la màxima qualitat, no podem deixar de donar als nostres clients aquests consells!


Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Alejandro Gonzalez
info+alejandro@sanscrit.net

Es redactor de contenidos con una trayectoria multidisciplinar; sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en Traducción, Tecnología y Marketing le permiten convertir las ideas a palabras con facilidad.