Diferencia entre la Localización y la Transcreación

Diferència entre la Localització i la Transcreació

La localització i la transcreaciósón dos processos diferents en el camp de la traducció de l’adaptació de contingut a un segon idioma. Per a fer que un contingut sigui accessible a un nou mercat amb un idioma determinat, ambdues tècniques són necessàries. No obstant això, cadascuna posseeix un enfocament i un objectiu diferent.

Què és la Localització?

Es coneix com a localització al procés d’adaptar un contingut concret a les característiques culturals i socials que defineixen un mercat determinat. En altres paraules, la localització es basa en el procés de convertir el ’’local’’ en un text estranger.

Objectius i usos de la Localització

Quan es desitja transformar un contingut d’un idioma a un altre per a dirigir-lo a un nou mercat amb unes característiques culturals i socials diferents, la localització és essencial per a adaptar aquest contingut a les línies culturals que defineixen aquest mercat. Així doncs, el principal objectiu de la localització és transformar un contingut de manera que el públic del mercat al qual es dirigeix es pugui identificar amb ell. La importància de la localització es troba precisament en les característiques culturals a les quals s’ha d’adaptar un contingut. És sabut que cada mercat, entenent per mercat els països, té un públic diferent i aquest només respon a aquells missatges amb els quals es senten identificats culturalment. Si es desitja arribar a un públic concret, la localització és fonamental en el procés de traducció. Ara bé, en quins casos s’utilitza? La localització pot usar-se en una infinitat de continguts, des de videojocs, a cartellera, pàgines web, software o continguts audiovisuals i/o gràfics. Així mateix, aquest procés s’empra per a localitzar diferents mercats, encara que el seu idioma sigui el mateix, com per exemple en el cas del francès en França, Bèlgica o Suïssa.

Què és la Transcreació?

El terme transcreació té origen en la paraula en anglès transcreation, un concepte que fa referència a la combinació entre la traducció i la creació. Quan es transcrea un contingut, no es tracta de traduir un text merament, sinó de transformar el missatge per a adaptar-lo a aquell nou mercat al qual es desitja dirigir-se. Per a transcrear un missatge, la localització és un procés necessari dins de la mateixa transcreació, ja que s’haurà d’adaptar el contingut segons els sentiments, emocions i línies culturals del nou públic objectiu.

Objectius i usos de la Transcreació

El principal objectiu de la transcreació és, doncs, no adaptar, sinó transformar un missatge de manera que encaixi amb el nou públic objectiu. S’empra la localització per a definir les línies culturals d’aquest públic i es transforma el missatge de manera que el públic se senti identificat amb aquest quant a sentiments, emocions i línies culturals. La transcreació és un procés que s’usa especialment en els àmbits del marketing i la publicitat i s’empra per a transformar una gran varietat de continguts, des d’escrits a audiovisuals o gràfics. En definitiva, es podria dir que en la transcreació no solament es tradueix, sinó que es crea una nova versió del missatge completament transformada d’acord amb les línies del nou públic.

Quines són les diferències entre la Localització i la Transcreació?

Encara que la localització sigui emprada en el procés de transcreació, existeixen algunes diferències entre ambdós conceptes. En primer lloc, mentre que la localització connecta el missatge amb el públic objectiu, la transcreació no només connecta sinó que pretén motivar-lo. En segon lloc, encara que el nivell de connexió amb el públic en la localització és notable, en la transcreació es va un pas més enllà, de manera que la seva connexió sigui superior amb els receptors del missatge. Així mateix, en la transcreació no es tradueix paraula per paraula, encara que això no sol ser l’habitual, sinó que la seva intenció s’enfoca en la transmissió de la idea base del missatge, tenint en compte els sentiments i emocions que el missatge original evoca. En altres paraules, es com si el missatge s’hagués escrit directament en l’idioma meta sense el procés de traducció. En conclusió, la localització és un procés que serveix per a definir aquestes línies culturals del nou públic, mentre que la transcreació usa aquestes línies culturals per a transformar el contingut i que el nou públic s’identifiqui amb ell.


Necessites una localització o transcreació?

Necessites un traductor nadiu especialitzat en transcreació per a la teva campanya de marketing? Busques a un traductor per traduir i localitzar els teus continguts publicitaris? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.


Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net