¿Qué es la traducción audiovisual?

Què és la traducció audiovisual?

Avui dia, la traducció audiovisual no és un servei que necessiten només les productores audiovisuals o les agències de publicitat, sinó que també és fonamental per a qualsevol empresa que incorpora vídeos en la seva estratègia de comunicació i que vol expandir-se al mercat internacional.

Al respecte, segons Forrester Research, un minut de vídeo té el mateix impacte que 1,8 milions de paraules. Així mateix, des de fa anys, el consum audiovisual tendeix a créixer exponencialment, segons l’Informe sobre las oportunidades de los contenidos audiovisuales de PWC i l’associació de productores PATE.

Però, què és i en què consisteix la traducció audiovisual o TAV? Aquest tipus de traducció la realitza un professional a un suport audiovisual en transferir el contingut d’una llengua original a una llengua de destí, sempre complementant els canals visuals i auditius.

Així, la TAV presenta les dificultats pròpies de tota traducció com l’adaptació al públic de destí, el context cultural o l’adequació de frases fetes, escenes d’humor negre o jocs de paraules. A més d’aspectes com les limitacions de temps i de tipus estructural.

Tipus de traducció audiovisual

En aquest punt, és important saber que la traducció audiovisual no només adapta un contingut audiovisual a una llengua meta, sinó que també inclou l’adaptació de productes per a persones amb necessitats especials i la localització en videojocs o aplicacions informàtiques.

Per això mateix, hi ha diferents tipus o modalitats de traducció audiovisual, cadascun amb les seves característiques i requisits propis.

Doblatge

El doblatge implica la substitució de les veus i efectes d’un producte cinematogràfic, televisiu o radiofònic per altres pregravades en un idioma igual o diferent de l’original. Això permet comercialitzar el material audiovisual en l’àmbit internacional.

D’aquí la importància de comptar amb una agència de traducció amb professionals capaços d’adaptar les paraules, expressions i girs idiomàtics al seu equivalent en l’idioma de la regió o país de destí.

Una vegada traduït el contingut, els actors de doblatge fan el treball de locució sincronitzant el moviment de llavis de l’actor original amb les paraules traduïdes que se senten i el que l’actor diu amb les expressions corporals. Així doncs, el doblatge és un treball conjunt entre el traductor i l’actor.

A més a més, a l’hora de fer un doblatge, el traductor ha d’optar per la modalitat que millor s’adapti al contingut audiovisual:

 • Voice over o veus superposades: en aquesta pràctica, habitual en els documentals i realities, les veus originals es mantenen de fons, mentre que les pregravades se superposen en primer pla. El seu principal avantatge és que no és necessària la sincronia labial.
 • Comentaris lliures: en aquesta modalitat, una veu en off (narrador) descriu el que ocorre en pantalla.
 • Interpretació simultània: aquest tipus d’interpretació es realitza a temps real i en la mateixa sala on es projecta el material audiovisual.

Subtitulació

La subtitulació consisteix a escriure diàlegs i sons d’un producte audiovisual en una altra llengua diferent o igual a la llengua d’origen. Aquest text es publica generalment a la part inferior de la pantalla i sol tenir una extensió màxima de 12 paraules repartides en dues línies de 36 caràcters cadascuna. Per regla general, no superen els 6 segons de duració en pantalla.

El traductor ha d’adaptar la longitud de les frases a la velocitat de lectura dels espectadors perquè la transcripció sigui llegible, es respectin els canvis de pla de les seqüències cinematogràfiques i es cuidi la coherència sintagmàtica.

Per això mateix, en el procés de subtitulació és necessari conèixer en profunditat la cultura d’ambdós idiomes per plasmar a la perfecció les expressions i girs lingüístics de l’idioma original. Només així s’aconseguirà un resultat de qualitat.

Si tenim en compte els avantatges d’usar aquesta tècnica, els subtítols són de gran ajuda per a les persones que presenten dificultats auditives en substituir l’àudio per text llegible.

Un altre punt important a saber és que la subtitulació pot ser:

 • Bilingüe: combina dues llengües diferents. Per tant, es mostren alhora els subtítols en l’idioma original i en el de destí.
 • Interlingüística: els subtítols mostren el diàleg traduït a un idioma diferent del de l’original.
 • Simultània: s’utilitza en programes o esdeveniments en directe per traslladar el missatge parlat a un text a temps real. És a dir, el traductor escolta el discurs oral i subtitula utilitzant un programa de dictat per minimitzar l’endarreriment.

 

Traducció accessible

La traducció accessible té com a objectiu realitzar les adaptacions necessàries per facilitar la comprensió de continguts audiovisuals a persones amb diversitat funcional. Aquest tipus de traducció audiovisual pot ser:

 • Subtitulació per a persones amb discapacitat auditiva: es transcriu la quantitat més gran possible de la informació que apareix en pantalla a través de subtítols adaptats. Per exemple, els efectes de so, els sorolls ambientals i la banda sonora, sempre que siguin rellevants per la trama, s’indiquen amb didascàlies substantivades, en majúscules i entre parèntesis: (APLAUDIMENTS), (TRETS).
 • Audiodescripció: es descriu la trama i les accions que es veuen en pantalla per complementar els diàlegs i els efectes sonors. D’aquesta manera, les persones amb dificultats visuals tenen accés a elements que són clau per entendre el significat dels continguts audiovisuals com expressions, gestos, aspecte dels personatges, colors i escenaris.
 • Interpretació en llengua de signes: mitjançant aquesta tècnica, els diàlegs i els sons del producte audiovisual s’interpreten a temps real usant la llengua de signes. Aquesta llengua té una gramàtica, una sintaxi i una estructuració pròpies. Mentre que en català l’ordre sintàctic de les oracions és «subjecte-verb-objecte», en la llengua de signes catalana l’ordre és «subjecte-objecte-verb». Per exemple, la frase «jo vull cafè», interpretada en la llengua de signes és «jo-cafè-voler».

Audiodescripció o descripció visual

Si bé l’audiodescripció es va originar com a suport per a les persones amb discapacitat visual, també s’utilitza quan només es disposa de l’àudio. En el cas de la ràdio o dels pòdcasts on l’oïdor no té tantes dades necessàries per a seguir la trama amb normalitat.

En la descripció visual, a més de diàlegs, també se sent una veu diferent que va descrivint les accions i els escenaris en l’idioma de destí. D’aquesta manera, l’espectador pot entendre el que ocorre en la pantalla.

Per exemple, «una dona es troba asseguda en el banc d’un parc, porta roba d’esport i mira el seu telèfon mòbil. És una tarda molt assolellada d’estiu.A prop d’ella juguen uns nens als gronxadors».

D’allí la importància de comptar amb un traductor especialitzat que conegui les singularitats d’aquest tipus tan específic de traducció. Tret que, no només ha de traduir d’una llengua d’origen a una llengua de destí, sinó que també ha d’adaptar el ritme, l’entonació i cadència del text perquè els espectadors entenguin el sentit real del contingut. Les especificitats culturals de l’idioma de destí tenen la mateixa importància.

Localització de videojocs

La localització és l’adaptació d’un producte a un mercat específic. En el cas dels videojocs, la localització abasta des de la traducció per a doblatge dels diàlegs o la subtitulació, fins a l’adaptació d’aspectes culturals respecte a diàlegs, escenaris i personatges.

En aquest tipus de traducció audiovisual és important la creativitat del traductor per a enriquir el diàleg i el doblatge. Per això mateix, necessita coneixements profunds de diverses especialitats en relació amb la varietat temàtica dels videojocs.

Avantatges de la traducció audiovisual

La traducció audiovisual és una eina fonamental per a la difusió internacional dels productes audiovisuals, amb els avantatges que això suposa:

 • Accessibilitat del contingut audiovisual per a públics que no dominen l’idioma original.
 • Consum del producte audiovisual en l’idioma matern del públic objectiu.
 • Inclusió de persones amb discapacitat visuals o auditives.
 • Obertura als mercats internacionals.

Què fa un traductor audiovisual?

La traducció audiovisual és una tasca complexa, ja que l’especialista en traducció no només ha de traslladar un text d’un idioma a un altre, sinó que a més a més ha d’adaptar-lo a:

 • Els suports audiovisuals (curtmetratges, audiodescripció, pel·lícules, etc.).
 • Les paraules, expressions i girs idiomàtics del diàleg original a les seves equivalències en el país o regió on es comercialitzarà el producte audiovisual.
 • Els temps i espais en la pantalla.

Per això, el traductor ha de ser capaç de saber quina modalitat de traducció audiovisual és la que millor s’adapta al projecte. D’allí la importància de comptar amb els serveis d’una agència de traducció especialitzada que assessori al respecte.

En sanscrit comptem amb experiència en el camp audiovisual i la capacitat d’abordar produccions audiovisuals de qualsevol mena, assegurant un treball de qualitat i a la mesura de les necessitats dels clients.


Necessites una traducció audiovisual?

Busques a un traductor audiovisual nadiu? Necessites un traductor especialitzat per la subtitulació els teus vídeos? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net