Diferència entre traducció i transcreació

Diferència entre traducció i transcreació

Què és la transcreació?

A l’hora de llençar continguts, serveis o productes d’un mercat origen a altres mercats externs s’ha de diferenciar entre la traducció i la transcreació. Si bé la traducció es defineix com la interpretació que es dona a un text i, per tant, la traducció de les seves paraules a un altre idioma, la transcreació va molt més enllà. Des dels seus orígens, el marketing ha advocat per l’impacte emocional en els receptors dels seus missatges. Quan es pretén adaptar un concepte a un altre mercat extern, no n’hi ha prou amb adaptar-lo: s’ha de transformar. Així doncs, el concepte de la transcreació es forma a partir de la combinació de les paraules traducció i creació. Per a aconseguir un impacte emocional similar en el públic objectiu del mercat extern al públic objectiu del mercat original, no n’hi ha prou amb traduir els termes del missatge, sinó que el missatge s’ha de transformar conservant la idea original d’acord amb les característiques culturals que defineixen aquest segon mercat al qual es desitja arribar. És a dir, no es conserva tant el missatge sinó la idea de manera que el seu impacte emocional en el nou públic objectiu continuï sent exitós.

Per què és important la transcreació?

Precisament, cada societat es caracteritza per unes línies culturals que la defineixen. Allò que pot impactar emocionalment a una societat, pot no fer-ho en una altra. Per això és tan important la transcreació a l’hora de transformar un contingut, producte o servei a un altre mercat diferent del mercat d’origen. El transcreador, en aquest cas, ha de ser capaç no només de traduir, sinó de crear una nova versió del missatge reproduint un to que s’adapti a les característiques que defineixen aquest segon mercat. La transcreació és important a l’hora d’arribar a un públic objectiu més ampli, dividit en segments conformats pels diferents mercats. La idea del missatge ha d’adaptar-se al nou públic objectiu de manera que es conservi l’impacte positiu generat en el públic original. En aquest sentit, existeixen certs factors per fer possible una transcreació exitosa. Aquests són: la traducció, la localització —s’ha de tenir en compte el mercat del país al qual es dirigeix la idea— i la transliteració—convertir el contingut escrit a un nou sistema de cultura—.

Es pot definir com la traducció del marketing?

Encara que la transcreació i la traducció del marketing són similars, no són exactament el mateix. Ambdues tenen el mateix objectiu, que és impactar en un públic concret, i ambdues utilitzen la creació i l’adaptació del to de manera que transformen el missatge original en un missatge local. No obstant això, existeix una petita diferència que ja s’indicava en un paràgraf anterior. Mentre que la traducció del marketing adapta el missatge, la transcreació el recrea conservant la idea original. És a dir, la transcreació no és la mera adaptació dels termes, sinó que recrea un nou missatge mitjançant l’ús de la creativitat. Això implica que, durant el procés, el text es pot veure modificat en gran manera. Al final, la clau és aconseguir evocar els mateixos sentiments i les mateixes reaccions emocionals que amb el públic original.

Què és la traducció publicitaria?

La traducció publicitaria, no obstant i a diferència de la traducció del marketing, es refereix al mateix que la transcreació, però en diferents termes. La traducció publicitaria és la traducció professional del missatge, però evocant les mateixes sensacions, percepcions i reaccions que en el contingut original. Cal afegir que aquesta només es limita a l’àmbit publicitari en concret, però la transcreació pot utilitzar-se en molts altres. Una característica fonamental és que no solament es tenen en compte els continguts escrits, sinó també els continguts visuals i de disseny. En la traducció publicitaria s’utilitzen eines d’edició com InDesign o altres de manera que no només es recreen els continguts escrits, sinó també els visuals. D’aquesta forma, s’aconsegueix un impacte emocional major en el nou públic. A tot això també se’n diu traducció creativa.

Diferències fonamentals

Manera d’execució

Com bé s’avançava en el paràgraf anterior, en la transcreació també es tenen en compte els elements gràfics del missatge tals com els colors, la tipografia i el disseny visual en conjunt. La traducció, en canvi, només es limita a la interpretació del text escrit.

Objectiu

En la traducció s’han d’evitar incongruències gramaticals o semàntiques en el text i es permet la comprensió del contingut, però en la transcreació l’objectiu va més enllà. En aquesta segona es tracta de conservar l’impacte emocional transmès pel missatge original així com la seva intenció i transformar la idea als nous espais culturals del mercat.

Nivell de connexió amb el lector

El nivell de connexió amb el lector és una diferència important, ja que mentre la traducció simplement es limita a interpretar el text, la transcreació pretén tenir un impacte emocional sobre el mateix. Així mateix, no és d’estranyar que el nivell de connexió amb el lector i amb el públic objectiu sigui major en la transcreació. És una connexió més propera, més pròxima i més humana.

Qualificacions necessàries del professional

Un altre de les grans diferències és les qualificacions necessàries per exercir la transcreació. Ja es mencionava en un paràgraf anterior que el professional a càrrec de transcrear un contingut ha de ser capaç, no només de traduir els termes, sinó de portar a terme aquell impacte emocional. El transcreador ha de ser capaç de transformar la idea coneixent les línies culturals del nou públic i mantenint alhora la intenció original. Així mateix, les seves competències en l’àmbit del marketing i la seva creativitat han de ser sòlides.

Diferència entre transcreació i localització

Si bé la transcreació és diferent de la simple traducció dels continguts, aquesta s’ha d’adaptar al nou mercat al qual es dirigeix el mercat. Per a això, és necessària la localització anteriorment mencionada. Així doncs, la transcreació abasta un ampli ventall de variants a tenir en compte a l’hora de transformar el missatge cap al nou públic, inclosos els elements gràfics, mentre que la localització se centra en el procés d’adaptar un contingut a una regió específica. A l’hora de transcrear, la localització és un procés necessari a tenir en compte. En un pròxim article del blog, veurem en sanscrit les diferències principals entre la localització i la traducció.


Necessites una traducció o transcreació?

Necessites un traductor nadiu especialitzat en transcreació per a la teva campanya de marketing? Busques a un traductor professional per traduir els teus continguts publicitaris? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.


Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net