Què és la localització de videojocs?

Què és la localització de videojocs?

La tendència dels videojocs ha anat cada vegada a major auge de la vida quotidiana de les persones i, com tot indústria en auge, també s’han estès altres sectors en ella que convergeixen mútuament. La indústria dels videojocs no es queda enrere i per aquesta mateixa raó avui contem què és la localització de videojocs i quines són les seves claus principals que has de conèixer.

Què és la localització de videojocs?

Es coneix com a «localització» al procés d’adaptar un contingut traduït a un idioma i cultura específics perquè sigui més rellevant i comprensible per als usuaris en un mercat o regió particular. En aquest cas, la localització de videojocs és, per tant, el procés d’adaptar un videojoc a un idioma i cultura específics perquè, precisament, el mateix videojoc sigui comprensible per aquests mateixos usuaris.

En el cas dels videojocs, això implica la traducció de textos, diàlegs, gràfics i altres elements del joc a diferents idiomes, així com elements culturals específics com podrien ser les referències històriques, culturals i/o geogràfiques.

Com localitzar un videojoc?

Per a localitzar un videojoc, hi ha una sèrie de passos que s’han de dur a terme. Es descriuen a continuació.

 • Traducció de textos

Per a localitzar un videojoc, el primer pas és dur a terme la traducció dels textos d’aquest. En el cas d’aquest tipus de producte, s’utilitzen els anomenats strings, que són cadenes o segments de codi que han sigut seleccionats per a la seva traducció. Aquest treball és extens, però és necessari abans de dur a terme la localització. Així mateix, una vegada que el traductor té accés al conjunt de strings, ja pot portar a terme la traducció dels textos que funciona de manera similar a qualsevol altre tipus de traducció.

 • Elements no contextuals: la localització

Una vegada que ja es tenen els textos traduïts, s’ha de realitzar la localització, és a dir, el procés d’adaptació a un nou mercat o regió anteriorment explicat. Localitzar la interfície gràfica (botons, menús, imatges, etc.) així com altres elements culturals del seu contingut és el que es porta a terme en aquesta fase del procés.

 • Revisió de qualitat

Per descomptat, abans de llançar un producte s’ha de realitzar una revisió de qualitat d’aquest. Revisar si hi ha errors gràfics o gramaticals que poden haver sigut passats per alt és allò que es fa en aquesta tercera fase.

 • Testing i retocs

En tractar-se d’un videojoc, l’especialista en testing haurà de revisar tots els elements del software i comprovar les funcions del joc (testing funcional) i la grandària i traducció del text (testing lingüístic).

Quins elements es localitzen?

Encara que ja s’hagin mencionat alguns d’ells en el procés de localització, els principals elements que es localitzen en els videojocs són els següents:

 • Menús e interfície.
 • Diàlegs interns.
 • Noms d’elements del joc.
 • Material gràfic.
 • Xarxes socials.
 • Pàgines web.

Els principals tipus de localització de videojocs

Lingüístic i cultural

La localització lingüística i culturalcomprèn el procés de localització que s’enfoca, precisament, en la part del text i d’elements culturals del mateix videojoc. És a dir, que les traduccions del text siguin correctes, així com la referència a elements culturals d’aquesta regió o mercat al qual es desitja llançar el producte.

Aspecte jurídic

Per descomptat, existeix un aspecte jurídic en els videojocs que pot variar segons el context regional al qual es vulgui arribar. Gran part de la localització també ha de treballar aquests aspectes jurídics.

Gràfics i música

En últim lloc, però no menys important, els gràfics i la música també han de ser localitzats. És a dir, una part de la localització ha d’assegurar-se de què aquests encaixen amb el context regional per al qual s’estigui localitzant. De la mateixa manera que els aspectes jurídics o els elements culturals, els significats dels gràfics i la música poden variar segons la regió o mercat.

Per què és tan necessària la localització de videojocs?

Hi ha diversos factors que han fet de la localització de videojocs un procés indispensable. En primer lloc, cada vegada són més les persones que juguen a videojocs i aquesta tendència ha deixat de ser un procés individual a un conjunt global. És a dir, en comptes de jugar individualment, els videojocs connecten a les persones des de qualsevol part del planeta i cada vegada es juga més en conjunt. Són molts els videojocs que es comercialitzen diàriament, així que adaptar-los a un idioma i cultura concrets és fonamental perquè la indústria continuï funcionant.

Com ser localitzador de videojocs?

La persona que vulgui dedicar-se a aquesta important tasca, ha de complir amb uns requisits mínims:

 • Dominar l’anglès com a llengua de treball. La majoria de videojocs parteixen de l’anglès, així que per dur a terme un procés de traducció i localització és indispensable saber anglès de manera fluida.
 • Experiència en el món dels videojocs. No es pot dur a terme una treball si no es coneix el producte sobre el qual s’està treballant. Estar familiaritzat amb el llenguatge d’aquesta indústria és indispensable.
 • Perfil creatiu i fidel al públic. El localitzador de videojocs ha de ser un perfil de persona creativa, ja que el procés requerirà fer front a reptes varis com rebatejar elements del joc o adaptar acudits o bromes dins dels diàlegs. A més a més, ha de tenir clar que s’està dirigint a un nou públic al qual ha de ser fidel.
 • Conèixer els aspectes tècnics de la localització. Tenir en compte elements com el límit de caràcters, l’ús de variables o codis especials. Així mateix, ha de conèixer la localització del software.

Conclusió

En conclusió, en una indústria tan comercialitzada com la dels videojocs, la localització dels mateixos cobra gran rellevància a l’hora de transformar els seus continguts escrits, gràfics i culturals a una nova regió perquè aquests puguin ser compresos per una nova audiència.


Necessites localitzar un videojoc o fer la traducció d’una aplicació?

Necessites a un traductor nadiu amb experiència en contingut tecnològic? Busques a un traductor tècnic per la traducció del teu projecte tecnològic? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net