Què és la traducció mèdica?

Què és la traducció mèdica?

La medicina està present en totes les parts del món des dels inicis de la humanitat, ja que la salut consisteix en una part fonamental de les nostres vides. Això no obstant, en ser un camp tan globalitzat, es necessiten eines que contribueixin a fomentar la seva internacionalització.

Avui presentem l’anomenada traducció mèdica i les seves claus per a conèixer millor aquest tipus de traducció.

Què és la traducció mèdica?

Es defineix com a traducció mèdica aquella branca de la traducció que es dedica a traduir continguts relacionats amb el camp de la salut, la medicina i la biologia d’un idioma a un altre. Com tota traducció especialitzada, en aquest cas es requereix un coneixement profund dels termes mèdics, així com de les pràctiques relacionades amb el camp. Cal destacar que aquest tipus de traducció és una traducció científica que necessita experiència amb la terminologia especifica.

Quin procés ha de seguir una traducció mèdica?

Depenent de la complexitat del document, la traducció del seu contingut pot variar. A continuació, s’exposen els passos a seguir en el procés:

 1. Anàlisi del document. Per a dur a terme la traducció, es comença per una anàlisi del document o contingut a traduir per a entendre la seva complexitat, la terminologia i les àrees d’especialització requerides.
 2. Documentació. En segon lloc, es tracta de realitzar una investigació profunda de la temàtica i de recopilar recursos rellevants o informació addicional en publicacions mèdiques, diccionaris, etc. En aquesta fase, es crea un glossari dividit en quatre apartats diferents: idioma d’origen, idioma meta, definicions i/o comentaris i fonts. És una forma d’accedir a tota la informació en qualsevol moment.
 3. Traducció. Una vegada que s’ha obtingut tota la informació necessària, el traductor mèdic executa la traducció tenint en compte la terminologia i el llenguatge tècnic apropiat adaptat d’un idioma a un altre. Per exemple, en el cas de les unitats de mesura com la polzada en països anglosaxons, el traductor mèdic ha de fer la conversió al sistema mètric espanyol. Si el text original utilitza les mesures de sistema internacional, en aquest cas no seria necessària la conversió.
 4. Revisió. Aquesta fase és fonamental per a continguts d’aquesta rellevància. El contingut és revisat i corregit per un segon traductor per a garantir la seva exactitud i coherència.
 5. Edició i formatació. El document final és editat per a adaptar-se als requisits finals del client.
 6. Entrega. Per fi, el document en qüestió està llest per a ser entregat.

Quins continguts es tradueixen?

En aquesta àmplia àrea, els continguts que es tradueixen són varis. Aquests són els següents documents que un traductor mèdic pot traduir:

 • informes cínics;
 • expedients mèdics;
 • informes per a assegurances;
 • registres mèdics;
 • historials de pacients mèdics;
 • assajos clínics;
 • publicacions científiques;
 • investigacions científiques;
 • documentació acadèmica;
 • manuals d’instruccions de dispositius mèdics.

Requisits dels traductors mèdics

Per a ser un traductor mèdic, s’han de complir amb uns requisits de forma estricta a causa de la gran importància que posseeix l’àmbit sanitari en tot el món. A continuació, s’exposen els requisits més importants.

Llenguatge científic

Aquest requisit és fonamental i tot traductor mèdic ha de comptar amb ell. És necessari conèixer la terminologia especialitzada que embolica al camp de la medicina per a poder traduir aquests termes amb claredat, precisió i, sobretot, veracitat. Recordem que es tracta d’una àrea científica: la veracitat és important.

Diversitat de la tipologia textual

El traductor mèdic ha de ser capaç de traduir diferents formats i tipus de continguts, des d’articles de revistes mèdiques especialitzades a informes mèdics, protocols d’assajos clínics, i molt més. La varietat de documents que es poden traduir és àmplia, com s’ha vist en l’apartat anterior.

Adaptació cultural

Com en tota traducció, l’adaptació cultural també és necessària inclòs en l’àmbit de la medicina. Allò que en una regió pot tenir un significat, en una altra pot resultar una cosa completament diferent. En català, per exemple, és comú nomenar als fàrmacs pel seu nom comercial, mentre que en regions angloparlants es refereixen als fàrmacs pel nom del seu compost químic. El traductor mèdic ha de tenir en compte tots aquests detalls.

Competències en el camp: formació i capacitació

No és necessari que un traductor mèdic tingui un grau de medicina. Això no obstant, ha de tenir formació especialitzada en traducció i/o interpretació especialitzada en aquest camp.

Ètica professional

Per descomptat, els traductors mèdics han de posseir certa ètica professional i seguir les normes ètiques i professionals establertes per les associacions de traducció o pels clients als quals presten els seus serveis.

Traducció mèdica i SEO

El SEO correspon a les sigles en anglès de Search Engine Optimization i és una eina considerablement usada en els motors de cerca com Google per a donar visibilitat a les webs. En aquest cas, s’usa per a donar visibilitat i mostrar la presència de les webs d’empreses de salut, institucions mèdiques o qualsevol altre tipus de negoci relacionat amb el camp.

Per a poder aconseguir una correcta optimització SEO amb la traducció mèdica, existeixen alguns factors a considerar.

 • Paraules clau. Aquestes han d’estar relacionades amb el sector mèdic i l’especialitat en qüestió. Només així es podrà aconseguir un bon posicionament web.
 • Terminologia mèdica. Per descomptat, s’ha d’usar la terminologia mèdica que correspongui per a cada cas. És una forma no solament d’aconseguir un bon posicionament, sinó de donar la informació precisa i rellevant als lectors.
 • Contingut original i de qualitat. Res de plagis, res de banalitats. Els continguts a traduir han de ser originals i de qualitat, amb informació rigorosa per als lectors.
 • Localització. Per a adaptar un contingut a unes preferències i expectatives culturals concretes, és necessari dur a terme el procés de la localització. En articles anteriors d’aquest blog podràs trobar més informació sobre aquest procés dins de la traducció.
 • Incluir enllaços i externs. Aquest també ajuda a la presència del teu lloc web en Internet. Incloure enllaços interns i externs de confiança sobre informació del sector proporcionarà rigorositat científica als teus continguts.

En conclusió, la traducció mèdica és una branca de la traducció que resulta de gran rellevància a l’hora de traduir documents tan importants com ho és el camp de la salut. Tot traductor mèdic ha de disposar dels requisits i experiència necessaris per a portar a terme una traducció mèdica rigorosa i de qualitat.


Necessites una traducció mèdica?

Necessites un traductor nadiu especialitzat en medicina? Busques un traductor tècnic per a les traduccions del teu projecte? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net