¿Por qué es importante la traducción SEO?

Per què és important la traducció SEO?

¿Què és el SEO?

El SEO és una estratègia de posicionament web basada en l’optimització del motor de cerca, d’aquí ve que les seves sigles corresponguin al seu nom en anglès Search Engine Optimization. En altres paraules, és una eina que es basa en la classificació d’un lloc web en concret als resultats dels cercadors d’Internet més importants, com ho és Google. Si a l’hora de crear continguts webs es treballa aquesta eina de forma adequada, s’obtindran millors resultats pel que fa a posicionament del lloc web als millors cercadors d’Internet.

El SEO és diferent del SEM, el qual millora el posicionament de la web als cercadors a canvi d’una inversió econòmica a manera de posicionament publicitari. És a dir, que el lloc web en concret paga per aparèixer entre els primers resultats de cerca. En canvi, el SEO es treballa de forma orgànica i disposa de múltiples avantatges. La primera d’elles és que permet generar un trànsit d’usuaris al lloc web. Els usuaris que cerquin certes paraules clau veuran la web entre els primers resultats de cerca. El segon avantatge és que per fer-lo possible únicament es deurà treballar en les paraules clau, o keywords, adequades mitjançant una investigació prèvia de les més sol·licitades del nínxol del lloc web.

Ara bé, com funciona el SEO exactament? Existeixen dos factors que juguen un paper fonamental per al posicionament del lloc. Aquests són l’autoritat, que es refereix a la popularitat d’una web, i la rellevància, que es basa en l’ús de les keywords o paraules clau. Si la web és popular a causa dels seus alts números de visites, probablement apareixerà entre els primers resultats de la cerca; o si, per exemple, conté repetides diverses vegades el mateix terme, és a dir, les keywords, els resultats de posicionament també són favorables. Un altre factor rellevant és el SEO Off-Site, que se centra en la quantitat d’enllaços externs que contengui una web.

Per al tema que ens ocupa, avui ens centrarem en el SEO On-Site, és a dir, el SEO en el lloc web.

Què és la traducció SEO?

La traducció SEO és una formació professional que s’aplica com un servei digital en l’àmbit del desenvolupament i manteniment web. Existeixen molts llocs web que necessiten una traducció, però el procés no n’hi ha prou amb traduir els termes sense més ni més. Per poder mantenir un bon posicionament web serà necessària una òptima traducció SEO.

Així doncs, la traducció SEO és la traducció de continguts optimitzada amb els motors de cerca. El traductor SEO ha de ser capaç de traduir els continguts, no només amb el canvi d’idioma, sinó també incloent les paraules per a l’optimització de continguts adequada a l’altra llengua. És a dir, que ha d’adaptar-se al mercat de la llengua meta. Aquesta tasca important es duu a terme mitjançant un exhaustiu estudi de les paraules clau en l’idioma d’origen i una posterior adaptació dels termes a l’idioma al qual es vol traduir i per al públic objectiu. Tot això serveix per indexar el contingut del lloc web amb una major exactitud i així obtenir bons resultats als motors de cerca d’Internet. Google juga un paper fonament en això.

 

Com identificar les keywords en una altra llengua per a una traducció SEO?

Com bé s’ha esmentat, per obtenir bons resultats als motors de cerca no n’hi ha prou amb traduir els termes sense més ni més, ja que les paraules clau d’un idioma poden no ser les mateixes que les del segon idioma al qual es desitja traduir. Llavors, com es realitza la identificació de les keywords per a la traducció SEO?

En primer lloc, una bona manera de fer-lo possible i d’assegurar-se d’obtenir els millors resultats és comptar amb l’assistència d’un lingüista natiu. Ningú coneix millor els termes i les paraules clau del mercat objectiu com un expert natiu. Però això no ho és tot: el domini i els subdominis també són importants. En canviar de llengua, una bona opció a l’hora de posicionar els continguts mitjançant la traducció SEO és canviar el domini de nivell geogràfic. Per exemple, si traduïm els continguts al francès, un domini podria ser «nomweb.fr». A això últim se’n diu domini de nivell superior i, encara que sigui una mera alternativa de posicionament, en ser de nivell superior els cercadors ho detectaran com un lloc nou, amb la qual cosa és com si es degués començar a treballar de nou en el posicionament. Una altra opció perquè no es detecti el lloc com nou és utilitzar un subdirectori, com per exemple «nomweb.com/fr».

En segon lloc, i tenint en compte els aspectes tècnics, el més intel·ligent és començar amb la definició de les paraules claus de l’idioma d’origen. D’aquesta manera, comptant amb l’ajuda d’un lingüista o traductor natiu per al reconeixement de sinònims, termes i possibles frases de cerca, es podrà començar a definir les keywords de la nova llengua. Existeixen diverses eines que poden contribuir en aquesta tasca, com AHref, Semrush, Keywordtool.io, Google Keyword Planner, Tinnysugest i Google Search Console. Així mateix, es deuran definir les keywords amb major concordança entre els conceptes de major tendència als motors de cerca, el pes de les paraules clau i l’estratègia respecte a la competència.

El SEO és una eina poderosa que ha influït en gran part als serveis digitals i desenvolupament web. La traducció SEO és una estratègia fonamental per continuar millorant i desenvolupant el potencial d’un lloc web i per a entrar en nous mercats.


Necesites una traducció SEO?

Necesites a un traductor nadiu per localitzar els continguts de la teva pàgina web? Busques a un traductor tècnic per traduir els continguts del teu e-commerce tenint en compte les paraules clau (keywords) de la teva elecció? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net