Inteligencia artificial en las traducciones: ChatGPT

Intel·ligència artificial en les traduccions: ChatGPT

Què és el ChatGPT?

Segur que has sentit parlar d’ell. ChatGPT és la nova intel·ligència artificial de OpenAI. Aquest xatbot llençat en novembre per aquesta campanya d’investigació d’intel·ligències artificials s’ha fet viral atès que el seu ús és completament gratuït de moment i que el seu model de llenguatge està en període de prova. No obstant això, els usuaris que ja l’han provat asseguren que és eficaç i se li pot preguntar quasi qualsevol qüestió. En el món del copywriting i de la traducció hi ha hagut controvèrsies i debats entorn de l’ús d’aquesta intel·ligència artificial a l’hora de dur a terme tasques professionals. Així doncs, l’autèntica pregunta: és realment eficaç a l’hora de traduir continguts de forma professional? Aquesta és la pregunta que tractarem de respondre en l’article d’avui.

Com funciona?

La intel·ligència artificial porta en les nostres vides relativament poc temps, però el seu avanç és ferm. Els algoritmes i les cerques web són un exemple d’intel·ligència artificial que es podria definir com l’habilitat d’una màquina per a simular comportaments humans. Estem davant uns canvis sistemàtics importants en els quals la tecnologia i la mateixa intel·ligència artificial juguen un paper rellevant. L’ús de ChatGPT és senzill. L’únic que s’ha de fer per a començar a usar-lo és entrar en la seva web i crear-se un compte, així com es faria en qualsevol altra plataforma d’Internet. Una vegada registrat, apareixeran alguns exemples de preguntes que poden fer-se en la barra d’escriptura del xat. Encara que l’idioma per defecte és l’anglès, se li pot demanar qualsevol cosa en espanyol. Inclòs se li pot sol·licitar la redacció d’un text en espanyol sobre qualsevol temàtica.

Es pot utilitzar el ChatGPT per a les traduccions?

La resposta és sí. ChatGPT pot usar-se a l’hora de traduir continguts. Això no obstant, cal tenir en compte que aquesta IA de OpenAI generarà traduccions automàtiques literals. En ser una traducció literal, la seva efectivitat no serà cent per cent segura, ja que no traduirà els continguts com si es tractés d’una traducció humana. És necessari recordar que la traducció literal d’un idioma a un altre pot significar una cosa diferent. La traducció literal no sempre és efectiva quan es tracta de canvis d’idioma. Així mateix, ChatGPT pot usar-se com una eina d’assistència a l’hora de dur a terme les nostres traduccions i, a la vegada, entendre perquè no les du a terme correctament. Es descriuen a continuació alguns avantatges i desavantatges d’aquesta poderosa eina.

Avantatges de l’ús de ChatGPT per a les traduccions

Rapidesa i eficàcia

L’ús de ChatGPT per a traduir continguts és ideal si es necessita una assistència ràpida i eficaç. Aquesta intel·ligència artificial et donarà respostes en tan sols qüestió de segons o minuts, depenent d’allò que se li demani, però sense dubte alguna la seva capacitat de resposta és ràpida i eficaç.

Disponibilitat completa

Per descomptat, un dels avantatges és que tens total accés al ChatGPT durant les 24 hores del dia, els set dies de la setmana. Aquesta IA s’ha fet tan coneguda que en algunes ocasions pot estar saturada, per això hi haurà una llista d’espera, però no sol ocorre tant com els primers dies de la seva aparició. Podràs accedir a ella tant com vulguis i quan vulguis.

Zero costos

Mentre que apareixen moltes intel·ligències artificials amb un preu de subscripció determinat, ChatGPT està obert de forma gratuïta, almenys de moment. OpenAI ha volgut fer-lo així no només per provar el seu model de llenguatge, sinó perquè la mateixa IA es donés a conèixer. Fins a nou avís, ChatGPT és completament gratuït.

Intel·ligència artificial en les traduccions: ChatGPT

Foto de DeepMind a Unsplash

Desavantatges de ChatGPT

Qualitat qüestionable

Encara que la seva eficàcia és admirable, la qualitat de les seves traduccions o respostes és qüestionable. Com s’ha mencionat, els resultats no són cent per cent fiables, ja que no es tracta d’una resposta com la donaria una intel·ligència humana. Això no obstant, és ideal per a usar-la com a eina de suport.

Idiomes poc comuns

A l’hora de presentar-li sol·licituds en idiomes poc comuns no és eficient. Si bé l’anglès, l’espanyol, el francès o l’alemany pot funcionar, quan es tracta d’idiomes poc comuns o dialectes regionals, ChatGPT pot presentar dificultats.

Descontextualització

En ser traduccions literals i paraula per paraula, aquesta IA no té en compte el context, que és un factor rellevant a l’hora de traduir i transcrear continguts d’un idioma a un altre.

Errors de gramàtica i sintaxi

Encara que no és molt comú, ChatGPT també pot donar problemes de gramàtica i sintaxi. És per això que no és recomanable usar-lo com l’única opció a l’hora de traduir textos, sinó com una eina auxiliar.

És bo utilitzar la intel·ligència artificial per a les traduccions?

Com bé s’ha vist en els paràgrafs anteriors, ChatGPT és una eina ideal a l’hora de donar suport quan es tracta de traduir textos i transcrear continguts. Tanmateix, s’ha de quedar com això: una eina auxiliar. Aquesta meravellosa IA pot ser una increïble font d’inspiració i un suport ideal per al professional encarregat de la mateixa traducció, però no ha de basar-se tot el treball en ella. I pot ser que, per aquesta mateixa raó, una IA no substitueixi el treball humà al cent per cent.


sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net