Què és la traducció cultural?

Què és la traducció cultural?

Existeixen molts tipus de traduccions i totes són igual d’importants per arribar a un públic específic. Tanmateix, la traducció cultural juga un paper important a l’hora de fer arribar característiques i interpretacions culturals d’una societat a una altra.

A l’article d’avui, detallem les característiques d’aquest tipus de traducció, així com els aspectes que hi influeixen i el rol del traductor.

Característiques de la traducció cultural

La traducció cultural és un tipus de traducció destinada a transmetre el significat cultural i les idees implícites d’un text original a un receptor. És a dir, s’aprofundeix la traducció des d’un aspecte connotatiu, enlloc de traduir merament les paraules d’un idioma a un altre. A continuació, s’exposen algunes de les característiques principals.

Coneixement d’ambdues cultures

Per traduir culturalment un text, és fonamental tenir un coneixement ample tant de la cultura d’origen com de la cultura de destí. A més, això contribueix a identificar i transmetre de manera adequada les idees i referències culturals del text original.

Sensibilitat cultural

El traductor encarregat, a més de tenir un coneixement d’ambdues cultures, hauria de tenir certa sensibilitat a l’hora d’identificar les diferències culturals entre les dues cultures per evitar possibles malentesos o interpretacions errònies.

Adaptació del text

La principal tasca, i la més important, és adaptar el text original a la cultura de destí. Això pot comportar, sovint, grans canvis durant el procès de traducció, per exemple, eliminar referències culturals que no són rellevants per la cultura de destí o, fins i tot, afegir explicacions culturals extra perquè el missatge arribi al lector meta de la mateixa manera que al lector del text original.

Coneixement lingüístic

És clar, tot traductor ha de tenir un cert nivell de coneixement lingüístic. Per garantir una traducció correcta i precisa, és fonamental conèixer els termes dels idiomes implicats, així com els significats culturals.

Creativitat

En alguns casos, el text pot necessitar una mica més de creativitat per aconseguir una traducció òptima. En aquests casos, el traductor s’ha de servir de la seva creativitat per trobar la millor manera de transmetre les idees perquè s’entenguin.

Entendre el context

Un altre punt clau en la traducció cultural és comprendre el context del text original i diferenciar-lo de la cultura receptora. És una altra manera, juntament amb les característiques anteriors, de transmetre correctament les idees i els significats.

En quins continguts s’aplica la traducció cultural?

La traducció cultural s’aplica en una diversitat de continguts que s’exposen a continuació:

Com saber si una traducció cultural és correcta?

Per determinar si una traducció cultural és correcta, hi ha diferents factors que en garanteixen la viabilitat. Alguns indicatius que una traducció cultural és bona són si el text respecta les idees de la cultura de destí, si és coherent i si s’hi reflexa un coneixement cultural. Un altre indicatiu és que el contingut que es tradueix tingui un nivell d’adaptabilitat acceptable per la cultura de destí. Al cap i a la fi, el contingut traduït ha de ser fluid i natural pels receptors de la cultura de destí.

Realitzar una traducció cultural a Espanya

A Espanya, les traduccions culturals estan a l’ordre del dia. Milers de turistes visiten cada dia les ciutats, pobles o illes espanyoles i, a més, el doblatge és un gran sector dins de l’àmbit de l’entreteniment al cinema espanyol. A sanscrit traduïm textos per optimitzar-los culturalment de la millor forma possible.


Necessites una traducció professional?

Necessites un traductor nadiu especialitzat? Busques un traductor tècnic professional? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net