Què és la traducció química i com pot ajudar el teu negoci?

Què és la traducció química i com pot ajudar el teu negoci?

Els documents químics necessaris per a qüestions regulatives els fan perdre molt temps a vostè i a la seva empresa? Amb l’ajuda d’una empresa de traducció química aconseguirà un servei molt rendible que li estalviarà temps i garantirà que els termes tècnics s’interpretin amb precisió en un temps prudencial.

Per què són necessaris els serveis de traducció química?

Els serveis de traducció química permeten que les empreses entenguin i interpretin amb precisió els documents tècnics que continguin termes i argot químic. Donat que les regulacions governamentals són cada vegada més estrictes degut a nombrosos accidents amb productes i substàncies químiques mal emmagatzemats, és necessària una traducció precisa per a complir-les.

La seguretat va en primer lloc!

Sempre és obligatori tenir un entorn de treball segur. Sempre hi ha riscos quan es treballa amb productes químics; per això, s’han de manipular i emmagatzemar correctament. La traducció química proporciona un entorn de treball segur a l’empresa perquè els riscos i l’exposició crítica siguin mínims.

Productes químics ben etiquetats

L’empaquetat específic i un bon etiquetatge dels productes químics, encara que només es tracti d’oli mineral, posem per exemple, garanteixen que el client sàpiga per a què s’utilitza i les aplicacions que té. Exigir proves del risc del producte químic i els seus requisits d’emmagatzematge, un etiquetatge correcte i les condicions d’empaquetat poden resultar una feina fàcil amb uns serveis de traducció química.

Interpretació multilingüe

Els mètodes i els materials multilingües proporcionats per empreses internacionals i científics estrangers es poden interpretar amb facilitat si es recorre a serveis de traducció química. Ha de ser d’alta precisió, ja que una interpretació errònia pot provocar situacions de perill a més d’una pèrdua de temps i esforç.

Una interpretació clara

La claredat i la precisió del material traduït són fonamentals. La claredat implica que el material s’ha d’entendre amb facilitat sense trobar massa argot químic. Una transmissió i comunicació efectiva de les dades, els mètodes i la informació serà sempre l’objectiu final que es busca en recórrer a un traductor químic.

Els perills d’una interpretació errònia

Els riscos i els perills es poden manifestar quan el material no s’interpreta de forma precisa. Encara que sembli obvi, les barreres lingüístiques dificulten la interpretació efectiva de la ciència i la informació. I si les etiquetes químiques són equivalents però semblen diferents en les diferents llengües? I si aquestes variables s’haguessin provat ja però els paràmetres es poguessin optimitzar millor? Aquests són alguns aspectes que s’han de considerar quan es tenen dubtes sobre si es necessita o no una traducció química.

Què és la traducció química i com pot ajudar el teu negoci?

Foto de Louis Reed en Unsplash

Com ajudarà la traducció química a la meva empresa?

Estalviar temps, esforç i recursos

En el cas dels investigadors, els paràmetres experimentats es poden examinar amb facilitat. Això ofereix eficiència pel que fa a allò que es pot estudiar i examinar en altres àmbits d’investigació.

Conèixer bé els seus productes químics

Una manipulació segura dels productes químics és de gran importància per a les empreses. Els organismes reguladors del govern exigeixen nombrosos documents com a prova de la manipulació segura dels seus productes. També s’ha de tenir en compte que unes quantitats mínimes de productes químics concrets poden ser acceptables. La prova d’aquesta concentració mínima dins d’uns límits acceptables s’ha de controlar amb precisió i, per tant, transmetre’s al públic de forma segura i escrupolosa.

Un increment en les ventes

Pot provocar també més ventes degut a una major confiança que la substància química present en el producte està dins els límits segurs. Per exemple, els netejadors facials que contenen AHA i BHA segueixen sent, en general, àcids. Com ja sabem, els àcids produeixen picor i podrien danyar l’epidermis. Si es demostra que la concentració del seu producte és beneficiosa per a la neteja de la pell, vostè aconsegueix vendre més.

Tipus de documents que es poden traduir

Aquests són alguns dels documents que solen traduir els equips d’experts.

Full de dades de seguretat del material (MSDS)

Aquest document reflecteix les condicions necessàries per a emmagatzemar el producte químic. També informa si és segur que el producte químic entri en contacte amb l’aire. El document conté informació sobre el tractament que s’ha de seguir si s’ha produït una exposició al producte químic.

Manuals

Aquest document conté informació sobre els procediments relatius al producte químic. La traducció a la llengua local ajuda l’empresa a manipular i experimentar amb el producte químic amb seguretat.

Interpretació de contractes legals

Una interpretació adequada dels contractes l’informa amb seguretat de la seva responsabilitat i la de l’empresa.

Especificacions del producte

Les fulles d’especificacions del producte informen de les característiques del producte químic, altres noms comuns que té i el número CAS, de manera que el producte químic es pugui reconèixer amb rapidesa. Per exemple, un altre proveïdor pot oferir un producte a un preu més baix. A les fulles d’especificacions del producte s’hi explica a què es deu aquest fet i si el producte químic és adequat per a vostè i les necessitats de la seva empresa.

Què s’ha de buscar en una empresa de traduccions químiques?

Coneixement sobre el tema

L’empresa ha de comptar amb un grup d’experts que entenguin la terminologia química, apart de tenir coneixements sobre el tema. Per exemple, si la seva empresa ofereix productes petroliers és preferible i beneficiós si l’empresa de traducció compta també amb coneixements i experiència en productes petroliers. Terminologia com «fissuració» i «índex de peròxids» els resultarà bastant familiar.

Disponibilitat de traductors multilingües

També és fonamental buscar una empresa amb traductors per a continguts multilingües. Han de comptar amb un equip en el qual els parlant nadius de la llengua puguin interpretar materials amb facilitat. Una organització amb sucursals per tot el món és l’opció més recomanada, de manera que s’estableixi o s’hagi establert ja una comunicació més fàcil fins i tot abans d’haver entregat el projecte.

Una clientela abundant

L’empresa ha de tenir una clientela abundant amb la qual s’enorgulleixi d’haver treballat. Això garanteix que ja han ofert serveis de qualitat. De nou, escollir una bona empresa de traducció posa en relleu que es garantiran la precisió i l’eficiència.


sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net