Introduir la traducció científica a la teva vida

La biologia és present a la vida quotidiana, ja que treballem per entendre millor com funcionen i evolucionen els nostres cossos, una cosa crucial per a familiaritzar-nos amb la vida científica. Encara que l’anglès sigui la llengua que més s’empri per a redactar treballs acadèmics i transmetre investigacions, molts dels camps més importants de la biologia i les seves branques, com la biotecnologia, la bioquímica, la ciència vegetal i animal, l’enginyeria biomèdica, clínica i genètica, i la farmacologia, a més de la nanotecnologia, exigeixen una traducció científica de textos per assajos clínics, revisions científiques, treballs d’investigació i revistes especialitzades. En aquest article descobrirem per què és necessari un traductor científic i la importància, els requisits i desafiaments de la traducció científica en l’era de la ciència. En primer lloc, explorarem el que s’ha de saber de la traducció científica abans d’anar més enllà.

Què és la traducció científica?

La traducció científica és el procés de traduir textos que posen l’accent en tesis acadèmiques, articles d’experts o de revistes, troballes d’assajos clínics i seminaris web sobre ciència. Un professional ha d’ajustar el vocabulari o adaptar un text estrictament científic amb finalitats informatives mentre tradueix un document científic, ja que els camps dels quals es tracta són tan especialitzats que requereixen més que una simple adaptació lingüística.

Per què necessites un servei de traducció científica?

Una part del coneixement més important que es difon més enllà de les fronteres nacionals es troba als materials d’investigació científica. Aquest tipus de coneixement dona forma al futur de moltes maneres, i perquè resulti útil ha de ser correcte quan es difon. Per exercir el seu paper amb èxit, el traductor ha de comprendre el material que està traduint. Abans de començar a treballar amb literatura científica, un traductor ha de tenir formació i experiència amb els nombrosos termes específics de la indústria que són presents.

Quin paper tenen els traductors científics?

Un traductor científic té com a objectiu dues coses:

 • Primer, ha de traduir els documents de la seva llengua d’origen a la seva llengua meta. Depenent de l’extensió d’aquests documents, pot trigar més o menys temps.
 • El segon objectiu és que la traducció de les dades ha de ser del tot correcta.

La necessitat de la traducció científica

Els estudis es solen dur a terme amb companys d’investigació i organitzacions de diferents països i en diverses llengües. Perquè les troballes siguin de fiar, la informació i les dades han de ser coherents. Respecte a les dades emprades en aquestes recerques, no hi ha lloc per al dubte. En la traducció científica, qualsevol error pot tenir conseqüències greus i perjudicar seriosament les vides de les persones. La traducció científica és crucial per a evitar errors. Les traduccions científiques només l’han de realitzar professionals que estan especialitzats en el tema en qüestió; a més de la competència lingüística, traduir aquest tipus de documentació exigeix una formació especialitzada i experiència.

La importància d’una bona traducció científica

Existeixen multitud d’innovacions modernes en un gran nombre de sectors, i això requereix l’ús d’un servei de traducció competent i de fiar. Per exemple, de tant en tant rebem peticions per a traduir exemples molt especialitzats de literatura legal, tecnològica i mèdica. Perquè persones d’altres països puguin tenir accés a aquesta informació, és necessari contractar a especialistes amb experiència que puguin oferir un servei de primera categoria. Alguns dels punts clau són:

 • Augmentar la quantitat d’informació i l’accessibilitat
 • Reduir la bretxa del coneixement
 • Aconseguir una nova comprensió

La traducció científica és molt important en la societat actual. La traducció científica sol usar-se sobretot per interpretar treballs sobre temes acadèmics, que generalment són bastant complexos. Per tant, per entendre el tema i oferir una informació precisa i coherent, és fonamental una comprensió tècnica d’aquell camp. Aquest tipus de traducció abasta un ampli espectre de disciplines, incloent-hi la biologia, la química, la física, la medicina i la farmacologia. Per a totes elles, és crucial traduir la terminologia amb l’exactitud més gran possible i, per descomptat, evitar errors gramaticals.

Introduir la traducció científica a la teva vida

Foto d’Ousa Chea a Unsplash

Requisits de la traducció científica

La traducció científica exigeix un bon domini de la llengua i del vocabulari científic. El traductor ha de tenir fluïdesa tant en la llengua meta com en la llengua d’origen. A més a més, ha de comptar amb un gran coneixement del tema del material que està tractant per a traduir amb precisió una paraula científica. Alguns dels requisits més importants són:

 • Els principals objectius estilístics de la traducció científica, que ha de transmetre amb precisió el significat del text origen, són la claredat i la concisió. Una traducció científica no ha de contenir ambigüitats o construccions imprecises.
 • A vegades, evitar les repeticions pot resultar molt difícil. Per aquest motiu, el traductor ha de procedir d’un entorn científic perquè sigui capaç d’abordar la terminologia sense alterar el contingut del text.
 • Les inconsistències entre els nombres que apareixen en les taules, els gràfics adjunts que mostren coses diferents de les que deurien i les taules a les quals es fa referència amb símbols estranys són exemples d’errors freqüents en la redacció científica. En aquesta situació, es recomana que el traductor corregeixi qualsevol error entre claudàtors o en notes al peu. A vegades, evitar les repeticions pot resultar molt difícil. Per aquest motiu, el traductor ha de procedir d’un entorn científic perquè sigui capaç d’abordar la terminologia sense alterar el contingut del text.
 • Es recomana sempre recórrer a un segon traductor perquè revisi el treball de la traducció. Sol·licitar a altres traductors amb experiència en el sector és el més idoni.

Desafiaments de la traducció científica i com abordar-los

 • Les confusions amb terminologia unívoca són el principal problema de la traducció científica. Això significa que només existeix una traducció possible per a cada terme, sense cap complicació extra. O, dit d’una altra manera, creure de forma incorrecta que un terme sempre té el mateix significat. Un professional necessita tant experiència com coneixements per afrontar aquesta qüestió.
 • Adaptar-se a l’estil i al format és un gran obstacle. La redacció científica sol tenir una estructura de monòleg. L’autor presenta un problema, una anàlisi i una possible solució. S’empren frases compostes i llargues que ofereixen informació detallada en un llenguatge monòton i seriós. Per tant, el traductor ha de tenir compte a l’hora de transferir les estructures gramaticals de la llengua origen a la llengua meta.

Conclusió

La traducció científica és summament important. Aquesta necessitat, que exigeix uns alts estàndards i un destacat maneig del material original, només es pot satisfer amb una organització professional. Per tant, una edició i traducció científiques per part d’experts són fonamentals per als biòlegs que desitgen compartir el seu treball amb el món i augmentar la quantitat de cites dels seus treballs. Trobar a l’especialista del llenguatge, al traductor acadèmic professional o a l’editor correctes pot impulsar un estudi i ajudar a complir els objectius en el competitiu entorn de publicació actual.


sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net