La traducció veterinària: traducció mèdica aplicada

La recent polèmica sobre les macrogranges a Espanya ha convertit a l’explotació granadera en notícia de primera plana i gran part de l’opinió pública ha posat en dubte les condicions en les quals viuen els animals de granja. Sense entrar en el debat sobre la idoneïtat o salubritat de les macrogranges, una mirada una mica més profunda cap a aquest subsector agropecuari revela el pes del sector veterinari, que no circumscriu exclusivament als animals domèstics. La contribució de la traducció professional al camp de la medicina animal, concretament des de la branca de la traducció veterinària, suposa un gran suport per a tota empresa que es dediqui a l’explotació granadera i avícola a escala internacional.

Què és i en què consisteix la traducció veterinària?

S’entén per traducció veterinària a l’aplicació de la traducció mèdica en l’àmbit de la salut dels animals, independentment de si són domèstics o salvatges, o de si estan destinats a l’experimentació o a la producció. És molt factible, per exemple, que un veterinari necessiti informes clínics traduïts a la seva llengua materna per a avaluar l’estat de salut dels animals que formen part d’una explotació granadera estrangera, o amb els quals s’estigui investigant en un país diferent del seu. En un camp d’aplicació proper a la nostra quotidianitat s’ubica la inspecció i el control sanitari d’aliments per a animals, uns productes que, amb major o menor nivell de processament, estan sotmesos a una normativa molt estricta en nom de garantir la seva idoneïtat per al consum. Les malalties que afecten els animals també són objecte d’estudi del sector veterinari, ja que no només posen en risc la vida de nombrosos caps de bestiar o avícoles, sinó que poden comprometre la integritat dels productes derivats de la seva explotació, amb el consegüent risc d’intoxicació després del seu consum en persones. Un exemple: la història ens recorda que, 26 anys enrere, es va donar un cas d’intoxicació alimentària al Regne Unit per culpa del consum de carn procedent de vaques amb encefalopatia espongiforme bovina (més coneguda com la malaltia de les vaques boges). La investigació amb animals és altre camp d’aplicació de la traducció mèdica, per exemple, en la prevenció de les zoonosis (les malalties infeccioses que poden saltar entre espècies). Un altre exemple: existeixen nombroses evidències científiques que suggereixen que la zoonosi va ser la que va desencadenar la transmissió del mundialment conegut SARS-CoV-2, el virus causant de la COVID-19.

Tipus de traducció veterinària

  • Programes sanitaris que asseguren la innocuïtat alimentària.
  • Documents sobre polítiques sanitàries, anàlisi de riscs i identificació del bestiar.
  • Escrits que detallin la tipificació i comercialització dels productes d’origen animal.
  • Certificats d’obtenció de productes ramaders i agroalimentaris.
  • Contractes i memòries econòmiques per als mercats locals.
  • Estudis i assajos clínics.
  • Historials mèdics.

El paper del traductor professional en l’àmbit veterinari

L’agència o traductor que es dediqui a la traducció veterinària ha d’estar familiaritzat amb el vocabulari propi de la documentació tècnica relativa als analitzadors i les proves de diagnòstic. Això requereix experiència i coneixement profunds sobre traducció mèdica i biosanitària, amb la consegüent capacitat de transportació entre l’idioma d’origen i el de destí, evitant traduccions literals i sent extremadament precís en la conversió de termes. Aquesta precisió es trasllada també a l’àmbit dels components que porten els aliments per a animals, incloent-hi pinsos, complements alimentaris, correctors, additius i barreges. El traductor veterinari també s’encarrega de traduir documentació relativa a tècniques de millora i selecció genètica, un camp d’estudi amb una elevada incidència, no ja en la rendibilitat de les explotacions animals, sinó directament en la salut pública. Addicionalment, el traductor veterinari aborda projectes de traducció de documents relacionats amb tecnologies d’inseminació artificial, sistemes de munyiment, automatismes per a plantes d’incubació, material agropecuari, maquinària o gestió ambiental. El perfil és el d’un traductor internacional amb coneixements sobre biologia, química i medicina animal, que també estigui familiaritzat amb el format dels documents que intercanvien les entitats privades i que es destinen als organismes governamentals encarregats de fer complir les normatives sanitàries. En definitiva, un traductor dels que col·laboren amb una agència com sanscrit.


Alejandro Gonzalez
info+alejandro@sanscrit.net

Es redactor de contenidos con una trayectoria multidisciplinar; sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en Traducción, Tecnología y Marketing le permiten convertir las ideas a palabras con facilidad.