Què és la traducció dels comptes anuals?

Què és la traducció dels comptes anuals?

Els comptes anuals o estats financers són un conjunt de documents comptables que resumeixen la situació financera i els resultats d’una empresa durant un període de temps específic. Aquests comptes anuals s’han de presentar a final d’any i, sovint, s’han de traduir d’un idioma a un altre. Això, cal fer-ho sobretot a les multinacionals que tenen seus internacionals.

A l’article d’avui, expliquem què és la traducció dels comptes anuals i per què és important per a les empreses.

Per què és important traduir els comptes anuals?

Els comptes anuals proporcionen una visió detallada dels estats financers d’una empresa en específic i detalla tota mena d’aspectes, des dels beneficis obtinguts, al balanç general i els fluxos d’efectiu, entre d’altres.

Traduir els comptes anuals a un segon idioma és important per a les empreses que operen en l’àmbit internacional i tenen filials a països de parla diferent. Així, presentar la informació financera a l’idioma adequat i que compleixi alhora amb les normes i regulacions de l’àmbit financer del país de destí, és crucial per la traducció d’aquesta mena de continguts.

Ara bé, quines són les seves característiques? Ho expliquem a continuació.

Característiques de la traducció dels comptes anuals

La traducció dels comptes anuals ha de complir amb una sèrie de característiques determinades que el traductor no pot deixar de banda.

Precisió i fidelitat

Quan es tradueix continguts financers, és essencial fer-ho amb una precisió extrema i una fidelitat determinada quan es reprodueix la informació traduïda. Els números, les dades comptables i les xifres també s’han de traduir de manera exacta sense que s’alteri el significat original.

Coneixement especialitzat

Els comptes anuals formen part d’una àrea especialitzada que requereix coneixements profunds en dos tipus de camps: el camp de la traducció i el camp financer i comptable. Entendre els termes i els conceptes relacionats amb la comptabilitat i les finances garanteix una traducció coherent i precisa.

Normatives i regulacions

Abans ja hem mencionat la importància de complir amb les normatives i regulacions. Cada país té unes normes específiques a què estan subjectes els comptes anuals. Quan es tradueix continguts financers, és fonamental tenir en compte tots els requisits legals.

Terminologia especialitzada

El llenguatge que s’usa als continguts financers i, per tant, als comptes anuals, és tècnic i sovint resulta específic. El traductor encarregat haurà de tenir un domini sòlid dels termes en ambdós idiomes, tant en l’idioma d’origen com en l’idioma de destí.

Confidencialitat i seguretat

Per descomptat, cal tenir en compte que els comptes anuals contenen informació confidencial de l’empresa. El traductor s’ha de comprometre a mantenir la confidencialitat dels continguts i garantir la seguretat de dades per protegir la informació, ja sigui durant el procés de traducció com després de traduir-ho i que així no es divulgui a tercers.

Quin tipus d’empreses tradueixen els seus comptes anuals?

En general, les empreses que operen internacionalment solen necessitar serveis de traducció de comptes anuals. Per ser més específics, a continuació us mostrem alguns exemples d’empreses que necessiten aquest tipus de traducció:

  • empreses multinacionals;
  • empreses amb filials a l’estranger;
  • empreses que busquen inversos internacionals;
  • empreses que cotitzen a la borsa.

Traducció jurada o traducció simple?

En aquest cas, es necessita una traducció jurada, firmada i segellada per un traductor jurat oficial? Una empresa es pot trobar en dos tipus de situacions: o bé es tradueix els comptes anuals per voluntat pròpia o bé la traducció es destina a un organisme públic, com el Registre Mercantil. En la majoria de casos, els comptes anuals van destinats a un organisme públic i es requerirà d’una traducció jurada, atès que són documents privats però de caràcter oficial. Per tant, es recomana que la traducció dels comptes anuals sigui una traducció jurada.

On trobar un traductor

Hi ha diferents opcions per trobar un traductor que tradueixi els comptes anuals. Es pot trobar un traductor jurat freelance, tot i que no sempre és l’opció més segura. O es pot contactar amb una agència de traducció que disposi de traductors jurats.

Si necessiteu més informació sobre els serveis de traducció de comptes anuals, a sanscrit oferim serveis de traducció financera i legal.


Necessiteu una traducció dels comptes anuals?

Necessites un traductor nadiu per als teus comptes anuals? Busques un traductor especialitzat en traducció financera? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.

sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net