La figura de l’intèrpret d’enllaç

Traducció i interpretació són dos termes que s’associen amb freqüència a la mateixa disciplina professional. Fonamentalment, es diferencien l’un de l’altre pel canal que s’utilitza per traslladar un missatge o contingut d’un idioma a un altre: mentre que la traducció se cenyeix al llenguatge escrit (textos, documents, guions, llibres…), la interpretació té lloc en aquells actes comunicatius que es duen a terme per mitjà de la comunicació oral (conferències, discursos, declaracions judicials o policials, conversacions, reunions professionals…). En aquest article analitzarem la figura de l’intèrpret d’enllaç, un professional que es dedica a mitjançar en les converses en les quals participen unes quantes persones. El seu domini perfecte de les llengües pròpies dels interlocutors li permet aconseguir que superin la barrera lingüística i s’entenguin l’un a l’altre.

Què és la interpretació?

La interpretació consisteix a traslladar missatges emesos oralment d’un idioma a un altre. Es duu a terme en temps real, és a dir, l’intèrpret tradueix allò que diu l’emissor perquè el receptor o els receptors l’entenguin mentre flueix una determinada conversació o ponència, per exemple. La dificultat més gran que ha d’afrontar un intèrpret resideix en el fet que amb prou feines té temps per a pensar: el seu domini d’ambdós idiomes ha de ser tan gran que li permeti convertir les paraules de la llengua d’origen a la llengua de destí sense que els receptors perdin el fil del discurs. Sovint es confon la labor de l’intèrpret amb la del traductor professional. La diferència és bastant significativa, ja que la traducció consisteix a treballar sobre un text escrit: el traductor, per tant, té temps per a adaptar les expressions i els termes a la llengua de destí. En canvi, l’intèrpret ha de fer el seu treball en temps real, ha d’escoltar les paraules de l’emissor i traduir-les amb rapidesa. Hem de destacar que l’intèrpret no tradueix amb precisió les paraules de l’orador, sinó que ho fa mitjançant una paràfrasi, és a dir, utilitza les seves pròpies paraules. Aquesta tècnica consisteix a reproduir en un altre idioma una idea determinada, tot respectant el contingut original, però utilitzant unes altres estructures sintàctiques i semàntiques.

Què és la interpretació d’enllaç?

La interpretació d’enllaç consisteix a què un mateix intèrpret tradueixi una conversa en les dues direccions (d’una llengua a l’altra i viceversa): aquesta característica fa que aquest tipus d’interpretació també es conegui com a «bilateral». En la interpretació d’enllaç, la traducció de les converses es fa en els dos sentits, per tant, té sentit aplicar-la en grups reduïts quan tothom intervé en la conversa. Dit això, no té sentit utilitzar la interpretació d’enllaç per traduir, per exemple, el que diu un orador en una conferència.

Diferència entre la interpretació d’enllaç i la simultània

La interpretació simultània també transcorre en temps real, però presenta una diferència important respecte a la interpretació d’enllaç: l’intèrpret simultani no espera que la persona que intervé acabi de parlar, sinó que tradueix a mesura que aquesta parla. Per contra, l’intèrpret d’enllaç aprofita les pauses de l’orador per traduir l’última intervenció que ha fet. En altres paraules, l’intèrpret d’enllaç actua com a intermediari en una conversa de poc més de dues persones que parlen llengües diferents. Tradueix a la llengua de destí les intervencions fetes en la llengua d’origen de cada interlocutor i ho fa en les pauses que fan mentre parlen. Lògicament, els interlocutors esperen que l’intèrpret d’enllaç acabi de traduir les seves paraules abans de continuar el discurs.

Com ha de ser un intèrpret d’enllaç?

El tipus de treball que ha de realitzar aquest professional exigeix un coneixement elevat d’un parell d’idiomes determinat. De fet, l’intèrpret ha de parlar les dues llengües gairebé al nivell d’un nadiu. Si no és així, serà molt fàcil que es perdi si no entén quelcom que ha dit l’orador. Així mateix, l’intèrpret d’enllaç ha de tenir una gran capacitat de comprensió i síntesi per a entendre allò que l’orador vol transmetre i ser capaç de construir oracions coherents amb rapidesa. Dit això, es dona per fet que aquest professional té una expressió oral molt fluïda. Per acabar, l’intèrpret d’enllaç podrà fer millor la seva feina si domina el camp d’especialització sobre el qual versa la conversa. Això és degut a l’aparició de termes tècnics o específics d’un àmbit concret el significat dels quals podria ser totalment diferent fora de context. La interpretació d’enllaç és una disciplina exigent que cada vegada es necessita més en l’àmbit internacional. L’experiència que tenim a sanscrit com a agència de traducció i interpretació ens permet oferir un servei a l’altura de les demandes dels nostres clients.


Necessites un intèrpret d’enllaç?

Necessites un intèrpret professional? Busques a un intèrpret especialitzat pel teu esdeveniment? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari i t’enviarem, en el menor temps possible, el teu pressupost de traducció professional sense compromís.


Alejandro Gonzalez
info+alejandro@sanscrit.net

Es redactor de contenidos con una trayectoria multidisciplinar; sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en Traducción, Tecnología y Marketing le permiten convertir las ideas a palabras con facilidad.