L’ONU: traduint la gent s’entén

Els experts en idiomes de l’ONU, especialment els intèrprets, exerceixen un paper fonamental com a mediadors lingüístics i culturals entre els 193 estats membres d’aquesta important i coneguda organització internacional.

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) va néixer el 24 d’octubre de 1945 a San Francisco, Califòrnia. Aquell dia, els representants de 50 països es van reunir en la ciutat de Golden Gate per crear un fòrum en el qual poguessin participar i parlar entre ells amb el fi de preservar la pau i la seguretat mundials. Des de llavors, l’ONU ha estat l’àgora en el qual s’han tractat les grans qüestions que afectaven, i encara afecten, al planeta sencer: la pobresa, la fam, els conflictes militars, el repte climàtic, l’analfabetisme, els drets humans… Tots ells són assumptes fonamentals en els quals l’entesa entre països de cultures molt diferents és essencial per a aconseguir uns determinats objectius. En aquesta àrdua tasca exerceixen un paper fonamental els professionals lingüístics de l’Organització. La complexitat que implica desenvolupar una sessió plenària en la qual els representants dels 193 estats membres actuals estan escoltant atentament cada paraula de l’orador de torn en una de les llengües oficials de l’ONU, ens demostra la importància d’aquests representants. El personal lingüístic de l’ONU està compost per diverses categories professionals: intèrprets, traductors, redactors, editors, terminòlegs, auxiliars referencialistes i preparadors d’originals, correctors de proves i editors de producció. Els membres d’aquest ampli univers, que està format per professionals relacionats amb idiomes de procedències molt diverses, creen una comunitat multilingüe d’una diversitat excepcional.

Els intèrprets de l’ONU han de posseir amplis coneixements sobre assumptes mundials i els temes de l’Organització. També han de conèixer el vocabulari especial i un o dos idiomes oficials de la institució, així com adaptar-se a l’estil i velocitat de cada orador sense perdre de vista el context cultural.

D’entre tots els especialistes en idiomes amb els quals compta l’ONU, els intèrprets són els més coneguts pel gran públic. No en va han arribat a ser protagonistes de novel·les i pel·lícules d’intriga, com The Interpreter (2005), protagonitzada per Nicole Kidman. Els intèrprets tradueixen simultàniament les paraules dels oradors, que poden parlar en qualsevol dels sis idiomes oficials de l’ONU (àrab, xinès, espanyol, francès, anglès i rus), als altres cinc idiomes. Aquests professionals han de posseir amplis coneixements sobre assumptes mundials, així com sobre els temes i processos de l’Organització. També han de conèixer el vocabulari especial de l’ONU i tenir un alt nivell d’un o dos dels seus idiomes oficials, dominar els diferents accents i adaptar-se a les diferents velocitats i estils de cada orador sense perdre de vista el context cultural. Les proves a les quals s’han de sotmetre els aspirants que vulguin treballar en l’ONU són molt rigoroses. Per exemple, pel lloc d’intèrpret, se solen celebrar concursos cada dos o tres anys en cada idioma oficial. Els aspirants han de demostrar tota una sèrie d’aptituds lingüístiques, tals com: excel·lent comprensió passiva de dues llengües de partida (un o dos idiomes oficials), precisió i correcció gramatical en l’interpretar a la llengua meta, capacitat per a construir oracions completes, coneixement de l’estil i el registre adequats, capacitat per a seguir un ritme ràpid de parla, edició intel·ligent de paraules i frases redundants, capacitat per a interpretar fragments difícils o densos i, per últim, una bona dicció i un discurs fluït.

Les proves d’accés per convertir-se en professional lingüístic de l’ONU són molt rigoroses. L’examen per ser intèrpret consta de dues parts: una traducció simultània de 3 discursos en dos idiomes diferents i una entrevista en la qual s’analitzarà la competència lingüística dels candidats.

Una prova d’accés es compon de dues parts. La primera pot consistir, per exemple, a efectuar una traducció simultània online a l’anglès d’unes gravacions que contenen 3 discursos en francès (amb una duració de, aproximadament, 8-10 minuts cadascun). A continuació, es repeteix aquesta prova, però tenint com idioma font el rus. Només aquells candidats que superin aquesta fase optaran a la segona part de les proves d’accés: una entrevista en la qual es dirimirà la competència lingüística del candidat.


Surumbam
info+surumbam@sanscrit.net

Somos la empresa creativa concebida para ser parte de la solución.