Els reptes de la traducció en el sector automobilístic

Totes aquelles activitats que discorrin en un marc de comerç internacional són susceptibles de requerir serveis de traducció professional. No hi ha dubte del fet que l’especialització del traductor és un valor afegit que permet a les empreses vèncer les barreres lingüístiques, culturals i tècniques amb les quals es troben al dur a terme negocis d’importació i exportació. A pesar de la recensió en l’activitat des de l’inici de la pandèmia de COVID-19 i dels actuals problemes de subministrament a escala global, el pes del sector automobilístic és realment significatiu en molts mercats i economies locals. Avui analitzarem precisament algunes dades que demostren per què el sector de l’automoció segueix (i seguirà) sent un dels principals motors econòmics de diversos estats del món i per què la traducció especialitzada troba aquí un enorme nínxol de negoci.

El sector de l’automoció a Espanya

Ha plogut bastant des que, en l’equador del segle XX, la Societat Espanyola d’Automòbils de Turisme (SEAT) iniciés la seva activitat en el nostre país. Avui, 70 anys després, diverses marques d’automòbils (Audi, Ford, Citroën, Peugeot, Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan e Iveco) han establert fàbriques a Espanya, a més de la mateixa SEAT. El ritme de producció, si bé s’ha vist compromès per la crisi de la COVID-19, va arribar a aconseguir molt bones xifres en 2019: llavors, el sector automòbil representava el 10% del PIB nacional i el 18% del volum de les nostres exportacions. Aquestes dades van convertir a Espanya en el segon major productor europeu de vehicles i el vuitè a escala mundial. No obstant això, els nombres actuals revelen la caiguda eventual del sector de l’economia nacional, la qual ha perdut quelcom menys d’un 16% respecte a la xifra total de negoci aconseguida just abans de la pandèmia. Cal destacar que no hi ha hagut país en el món que no hagi sofert una certa recessió en les seves economies i que aquest descens de les vendes arriba tant als mateixos automòbils com a les seves peces i recanvis. De fet, la postvenda de l’automòbil es retroalimenta del negoci de la venda de vehicles: els fabricants que no puguin proporcionar als seus clients un correcte subministrament de recanvis tendiran, a llarg termini, a perdre pes en el mercat internacional.

La importància de la investigació, el desenvolupament i la innovació en el sector de l’automòbil

El fabricant d’automòbils que no faci les degudes inversions en R+D+I estarà renunciant a un important avantatge competitiu en el mercat. Les noves tecnologies en els vehicles, tals com elements de seguretat passiva, d’assistència a la conducció, de connectivitat, etc., ja no són exclusives dels cotxes de luxe o d’alta gamma.  Actualment, estem assistint a un ús sense precedents de la tecnologia en els automòbils. Prova d’això és la xifra d’inversió en R+D+I automobilística durant els últims cinc anys en les empreses espanyoles: els fabricants han destinat un total de 7.000 milions d’euros, dels quals una mica més d’un 15% correspon, precisament, a les inversions realitzades durant el difícil any 2020. Aquesta dada representa el triple de la mitjana de tot el teixit industrial del nostre país.

Per què és tan important la traducció especialitzada en el sector de l’automoció?

Assumint que arribarà un moment en el qual els mercats tornaran a aconseguir cotes de producció i xifres de negoci més properes als nivells previs a la pandèmia, es continua dibuixant un escenari que requerirà els serveis de professionals especialistes en traducció. En què consisteix aquest escenari? Per un costat, tota empresa necessita una dinàmica d’estratègies de marketing per créixer i penetrar en els consumidors. D’acord amb l’abast internacional del sector, es dedueix fàcilment la necessitat de traducció i localització de campanyes, fullets o publicacions en medis, de manera que s’aconsegueixi fer arribar els missatges a públics amb diferents patrimonis culturals. No menys important és la part que ateny a la cadena de producció, tant dels mateixos vehicles com dels seus recanvis. Aquests processos són possibles gràcies a la coordinació del treball que fa una maquinària industrial especialitzada amb uns elements específics de software. Per consegüent, salta a la vista l’important que resulta comptar amb una bona traducció tècnica de tots aquests components propis de la fabricació d’automòbils. Finalment, atès que tota empresa multinacional comprèn una xarxa de societats filials i subsidiaries, és fàcil endevinar l’enorme flux de documents legals que es generaran: contractes comercials, acords de fusió / adquisició, actes de juntes d’accionistes, documents de termes i condicions tant generals com particulars… La traducció de tots aquests escrits de caràcter legal pertany a l’àmbit de la traducció jurídica, que requereix un traductor amb coneixements especialitats sobre el marc legal de cada país. En sanscrit comptem amb una extensa xarxa de traductors professionals especialitzats en les àrees de coneixement de més pes en el sector de l’automòbil. L’experiència ens avala per abordar exigents projectes de traducció i oferir sempre el millor resultat als nostres clients.


Alejandro Gonzalez
info+alejandro@sanscrit.net

Es redactor de contenidos con una trayectoria multidisciplinar; sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en Traducción, Tecnología y Marketing le permiten convertir las ideas a palabras con facilidad.