ansgar-scheffold-mtfTz0FnwBw-unsplash

Servei de traducció: llengua alemanya

Sobre l’alemany

L’alemany és un idioma utilitzat en diversos països. Té el nombre més gran de parlants natius de la Unió Europea, on també ocupa el segon lloc com a idioma més parlat, després de l’anglès. És la llengua oficial d’Alemanya i és l’únic idioma reconegut oficialment a Àustria i Liechtenstein. També s’utilitza a Bèlgica, Suïssa, Luxemburg i Namíbia. El dialecte que va donar pas a l’idioma alemany actual es va originar entre finals del segle II i principis del segle III, i es va anar diferenciant de la resta dels dialectes germànics a causa de canvis geogràfics, polítics i socials. Es podria parlar de quatre etapes històriques ben definides fins a arribar a l’alemany actual:

  • Antic alt alemany (des de 700 d.C.)
  • Alt alemany mitjà (1050 – 1350 d.C.)
  • Nou alt alemany primerenc (1350 – 1600 d.C.)
  • Hochdeutsch o nou alt alemany (1600 – actualitat)

La importància mundial actual d’aquest idioma es deu a la forta economia que caracteritza a Alemanya a escala internacional: Alemanya és la quarta economia més gran del món, després dels Estats Units, la Xina i el Japó, amb un gran volum d’ocupabilitat dins del sector d’enginyeria, de la indústria automotriu i de la indústria manufacturera. Això ha generat un gran interès per aprendre l’idioma arreu del món i ha destacat la seva rellevància en el sector científic com a un dels idiomes més utilitzats.

Dades curioses sobre l’alemany

  • L’alemany s’escriu utilitzant l’alfabet llatí, compost per 26 lletres. També incorpora l’ús de dièresi a les vocals ä, ö i ü, les quals en majúscules s’escriuen AE, OE i UE. A més a més, utilitza una lletra anomenada ’’eszett’’, que s’escriu ß i es pronuncia com la lletra S, però molt més emfàtica.
  • Aquest idioma es caracteritza per tenir paraules extremadament extenses, les quals poden estar formades per 40 lletres o més. Això és perquè l’alemany és una llengua aglutinant, atès que uneix diversos sintagmes curts en una sola paraula.
  • És la tercera llengua més utilitzada en la web.
  • Els idiomes holandès i anglès són les llengües més semblants a l’alemany.
  • L’idioma alemany utilitza tres gèneres: femení, masculí i neutre.

Necessites ajuda amb l’alemany?

Si bé aquest idioma és considerat com a fàcil d’aprendre per a molts dels habitants europeus, per a aquells que són natius espanyols, italians o francesos, aprendre aquest idioma pot ser un repte que ocupi molt de temps, perquè l’alemany i l’espanyol provenen de branques lingüístiques molt diferents. En algunes situacions sol ocórrer que es necessita traduir un text important en alemany i els traductors automàtics en línia no serveixen per a obtenir una interpretació fidedigna del text original. Per a solucionar situacions de forma pràctica i responsable, existeixen agències de traducció com sanscrit que ajuden a les persones a traduir i interpretar l’alemany en tota mena de textos i registres, de forma ràpida, confidencial i amb una qualitat garantida. Així mateix, ofereixen serveis d’interpretació simultània, redacció i revisió de textos per professionals experts i certificats. A sanscrit realitzem pressupostos immediats, apliquem descompte per volum de paraules i fidelitat. Contacta’ns.

Fes clic o arrossega arxius a aquesta àrea per a pujar-los. Pots pujar fins a 5 arxius.


sanscrit
info+gravatar@sanscrit.net