Textos originals

Si tenim en compte el temps i l’esforç que es dedica en redactar un text, és fonamental donar també valor al rigor lingüístic, ja que, si l’objectiu és arribar a un públic ampli, la correcció lingüística del text hauria de ser una de les premisses més importants. Això només s’aconsegueix gràcies a la revisió per part d’un expert de la llengua que en garanteixi la qualitat. Un text amb errades gramaticals o ortogràfiques, o sense cohesió ni adequació, pot perjudicar la imatge de la vostra empresa de cara al públic.

Encarregar revisió

1000 caràcters restants
Agregar arxius

Qui som?

sanscrit consult, s.l.

"sanscrit" vol dir "perfectament fet". Ve de sam (completament) i krita (fet, obra).

Per aquesta raó, l'objectiu prioritari de sanscrit és donar la millor qualitat en tots els nostres serveis.

Els nostres serveis

Traducció

Traducció

Alemany, anglès, àrab,...

Interpretació

Interpretació

Alemany, anglès, àrab,...

Redacció

Redacció

La comunicació és...

Revisió

Revisió

La credibilitat va...

Contacta'ns:

C/ Rector Ubach, 9, 1-1

08021 Barcelona, ES

+34 717 711 130

info@sanscrit.net

sanscrit consult, s.l.

@sanscritNet

Blog

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5