A quins idiomes es tradueix més des de l’espanyol?

Amb més de 1.300 milions de parlants, ningú discuteix la supremacia de l’anglès com la llengua més parlada del món, a pesar de la seva elevada proporció de parlants no nadius (uns 978 milions). No obstant això, aquestes dades converteixen a l’anglès en la llengua més traduïda al món? Per descomptat que sí, però aquesta posició de domini no l’exerceix en exclusiva. La llista d’idiomes més traduïts al món és una mica més llarga, com veurem a continuació.

L’anglès: el comú

La traducció professional des de i cap a l’anglès és un clàssic en qualsevol agència. Atès que és la llengua vehicular de referència a escala internacional, resulta quasi obligatori que qualsevol persona sàpiga anglès, sigui en un grau o un altre. Evidentment, és molt difícil que un traductor professional en el nostre país no la domini, ja que és una llengua molt utilitzada en el context de l’empresa, la divulgació o l’educació.

El xinès mandarí: el líder

1.125 milions de persones es comuniquen en xinès mandarí, la segona de les llengües més parlades del món i aquella que aglutina a més parlants nadius (uns 925 milions). Llavors, d’acord amb les estadístiques, també hauria de ser una de les llengües més traduïdes, no? Doncs tenim raó: La Xina ocupa un lloc clau en l’escena del comerç internacional, per la qual cosa és fàcil imaginar la gran quantitat de documentació que pot ser susceptible de traduir-se des de i cap a aquesta llengua. I és que Espanya és un dels destins preferits dels empresaris xinesos, els qui obren gran quantitat de negocis al nostre país. En paral·lel, es dona un elevat nivell d’exportacions de productes espanyols a la Xina. La Fundación Consejo España-China és una mostra de l’alt nivell de cooperació empresarial existent entre ambdós estats.

L’àrab: el complex

La llengua àrab compta amb més de 300 milions de parlants en tot el món, per la qual cosa ocupa el sisè lloc en la llista dels idiomes més parlats del món. L’àrab s’inclou en aquesta classificació, a causa de la gran quantitat de països en els quals s’utilitza, així com a l’extens nombre de varietats dialectals que posseeix: l’àrab es considera una macrollengua, és a dir, un idioma que pot parlar-se de moltes maneres diferents. La traducció a aquest idioma es veu condicionada també per les enormes diferències del món àrab amb la cultura europea. El traductor d’àrab, per tant, ha de ser un professional internacional nadiu que conegui de primera mà els detalls de cada lloc on es parli aquesta llengua.

El rus: l’inesperat

Amb un total de 278 milions de parlants aproximadament, el rus és el sèptim idioma més parlat del món i un dels que més es tradueixen. Per què? Perquè la llengua que es parla majoritàriament a Europa és el rus. El fet que compartim continent amb Rússia (i tinguem un clima tan radicalment diferent) converteix al nostre país en un destí preferent dels turistes russos i en un emplaçament idoni per a obrir els seus negocis. Per consegüent, els traductors de rus estan començant a adquirir un major protagonisme en el sector espanyol de la traducció.

El portuguès: l’emergent

Donada la proximitat entre Portugal i Espanya, el portuguès ocupa un lloc molt alt en la llista de llengües que més es tradueixen en el nostre país. Encara que hi ha parlants de portuguès en molts estats, la majoria dels 270 milions de lusòfons es concentren entre Brasil i Portugal. No oblidem que, a l’altre costat de l’Atlàntic, l’emergent economia brasilera promet grans possibilitats d’inversió i negoci. El país va registrar un superàvit comercial en les seves xifres de comerç exterior d’uns 61.000 milions de dòlars en 2021. No és una sorpresa que la llista dels idiomes més traduïts inclogui també alguns dels més parlats. Les sinergies comercials, el flux d’immigració o l’afluència de turistes són factors que determinen la demanda de projectes de traducció. En l’agència sanscrit, conscients d’això, col·laborem sempre amb més d’un traductor expert en alguna de les llengües més traduïdes del món.


Alejandro Gonzalez
info+alejandro@sanscrit.net

Es redactor de contenidos con una trayectoria multidisciplinar; sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en Traducción, Tecnología y Marketing le permiten convertir las ideas a palabras con facilidad.